Revitalizace Masarykova náměstí

Živé srdce města – místo, kde se můžeme scházet, pohodlně a bezpečně pohybovat, místo, které na nás působí hezky a příjemně, a navíc místo, které je smysluplně a prakticky navržené. Tak by mohlo vypadat centrum Mnichova Hradiště za pár let.

Proměna Masarykova náměstí je jednou z priorit vedení města. Podmínkou plánované rekonstrukce je především vybudování koncového dopravního terminálu u vlakového nádraží. I proto se nejedná o projekt, který by mohl být realizovatelný hned, ale spíše ve střednědobém horizontu.

Harmonogram/etapizace

2015

  • listopad - plánovací setkání s veřejností
  • zpracování zadání architektonické soutěže

2016

2017 - 2019

2020

  • výběr zhotovitele stavby
  • realizace I. etapy revitalizace náměstí (jižní část)

2021-2022

  • realizace dalších etap

Registrační číslo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010276, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012744

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Rozpočet a financování

Předpokládaný rozpočet celé akce je 52 mil. Kč

Financování se budeme snažit zajistit z dotačních zdrojů EU i státního rozpočtu.

Doposud přislíbené dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - Doprava (prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj o.p.s.): 5,09 mil. Kč

Dodavatel

Zpracovatel studie a projektové dokumentace: Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Zhotovitel stavby: H-INTES s.r.o.

Vazba na strategický plán

Opatření: 5.2.2. Revitalizace Masarykova náměstí

Parkování naproti radnici pouze s kotoučem

19.06.2020 Parkování
Parkování naproti radnici pouze s kotoučem

Máme pro vás aktuální informace týkající se změn při parkování na Masarykově náměstí, a to vzhledem k probíhající I. etapě jeho revitalizace. Pokud budete parkovat naproti radnici, je nutností mít v autě umístěný časový... přečíst celé

Příští rok se rozběhne revitalizace náměstí!

06.12.2019 Radnice

Město má za sebou další důležitý krok na cestě k nové podobě Masarykova náměstí. Mnichovohradišťský stavební úřad vydal stavební povolení, nic už tedy nebrání, aby byl vybrán realizátor stavby a ta aby byla v příštím roce... přečíst celé

Co přinesla diskuze o Masarykově náměstí

16.11.2015 Radnice
Co přinesla diskuze o Masarykově náměstí

Velký zájem občanů o budoucí proměnu Masarykova náměstí nás příjemně překvapil organizátory veřejné debaty, která se konala 9. 11. 2015. Na setkání, jehož výsledky ovlivní zadání architektonické soutěže, dorazilo více než 100... přečíst celé

Debata o budoucí podobě Masarykova náměstí

09.11.2015 Radnice
Debata o budoucí podobě Masarykova náměstí

Jaké má být naše náměstí? Přijďte spolu s námi diskutovat a plánovat budoucí podobu Masarykova náměstí. Náměstí čekají v následujících letech úpravy, jejichž cílem bude proměnit ho v opravdové srdce města a dát mu podobu, na... přečíst celé