Revitalizace Masarykova náměstí

Cílem úprav Masarykova náměstí je vytvořit multifunkční prostor pro společenské aktivity, místo setkávání a odpočinku, kulturní a obchodní centrum města. V současné době je chystána třetí, závěrečná fáze revitalizace prostorou Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, která však bude dále rozdělena na dvě menší části.

V první části poslední etapy revitalizace náměstí s termínem zhotovení do poloviny září 2024 bude dokončeno okolí radničního bloku. Bude tedy realizován nový vstup do objektu Klubu (č. p. 299) a dále prostor před západní fasádou radničního bloku v okolí mariánského sloupu. Podél fasády a vozovky budou zhotoveny nové zpevněné plochy. Krajinářské řešení má přirozeně reagovat na funkční uspořádání prostoru. Navazovat bude na již realizované úpravy a dotvářet tak celkový koncept náměstí. Z pohledu vegetačních úprav se stane dominantou prostoru trvalkový záhon okolo morového sloupu se zachováním stávajících magnolií, podpořených dosadbou dalších 3 kusů, které dotvoří charakter místa. Vše bude doplněno trvalkovou výsadbou.

Obsahem druhé části poslední etapy revitalizace náměstí je rekonstrukce uličního profilu průtahu silnice II/277 (ul. Palackého) a chodníku mezi vozovkou a západní fasádou náměstí. Vlastní realizace proběhne v roce 2025, po zrušení objízdné trasy vedoucí Palackého ulicí z důvodu rekonstrukce mostu přes Jizeru na krajské silnici II/268. Průtah silnice Palackého ulicí bude zachován bez významnějších úprav. Dojde k obnovení svrchní vrstvy krytu vozovky (frézování a pokládka nové asfaltové obrusné vrstvy). Dopravní ostrůvek na stykové křižovatce silnic II/227 a II/610 bude rekonstruován ve stávající velikosti, ale bude osazen zvýšenými obrubníky a vybaven pro zajištění bezbariérového užívání stavby. Kryt stávajícího chodníku mezi vozovkou a západní fasádou náměstí bude předlážděn.

 

Harmonogram/etapizace

06/2024

Zahájení poslední etapy revitalizace Masarykova náměstí

 

09/2025

Dokončení poslední etapy revitalizace Masarykova náměstí

 

Registrační číslo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010276 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012744

Kontaktní osoba

Ing. Petra Havlátová

Místo

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Dodavatel

Zpracovatel studie a projektové dokumentace: Rehwaldt Landschaftsarchitekten

V současné době se vybírá zhotovitel stavby.

 

Vazba na strategický plán

Opatření: 5.2.2. Revitalizace Masarykova náměstí

Parkování na náměstí je již zpoplatněné

19.10.2021 Masarykovo náměstí
Parkování na náměstí je již zpoplatněné

Masarykovo náměstí prochází již druhým rokem postupnou proměnou. Mění se povrchy, mobiliář, zeleň a nyní také parkovací režim. Na všech zrevitalizovaných plochách náměstí je od 14. října parkování zpoplatněno. Nově se jedná... přečíst celé

Parkování naproti radnici pouze s kotoučem

19.06.2020 Parkování
Parkování naproti radnici pouze s kotoučem

Máme pro vás aktuální informace týkající se změn při parkování na Masarykově náměstí, a to vzhledem k probíhající I. etapě jeho revitalizace. Pokud budete parkovat naproti radnici, je nutností mít v autě umístěný časový... přečíst celé

Příští rok se rozběhne revitalizace náměstí!

06.12.2019 Radnice

Město má za sebou další důležitý krok na cestě k nové podobě Masarykova náměstí. Mnichovohradišťský stavební úřad vydal stavební povolení, nic už tedy nebrání, aby byl vybrán realizátor stavby a ta aby byla v příštím roce... přečíst celé

Co přinesla diskuze o Masarykově náměstí

16.11.2015 Radnice
Co přinesla diskuze o Masarykově náměstí

Velký zájem občanů o budoucí proměnu Masarykova náměstí nás příjemně překvapil organizátory veřejné debaty, která se konala 9. 11. 2015. Na setkání, jehož výsledky ovlivní zadání architektonické soutěže, dorazilo více než 100... přečíst celé

Debata o budoucí podobě Masarykova náměstí

09.11.2015 Radnice
Debata o budoucí podobě Masarykova náměstí

Jaké má být naše náměstí? Přijďte spolu s námi diskutovat a plánovat budoucí podobu Masarykova náměstí. Náměstí čekají v následujících letech úpravy, jejichž cílem bude proměnit ho v opravdové srdce města a dát mu podobu, na... přečíst celé