Formuláře

Nejčastěji používané formuláře:
Dělení nebo scelování pozemků
Kolaudační souhlas
Ohlášení dokončení stavby
Přidělení čísla popisného nebo evidenčního
Společné oznámení záměru (územní souhlas s ohlášením)
Společné umístění a povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební povolení)
Umístění stavby (územní rozhodnutí)
Umístění stavby (územní souhlas)
Změna stavby před jejím dokončením

Další formuláře naleznete na Portálu občana v kategorii "Stavební úřad".