Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro přidělování bytů
Domovní řád pro nájemce bytů v DPS

 

Formuláře MPSV

Žádost na Úřad práce o přechod nároku na průkaz TP ZTP ZTPP

Dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky pro občany se zdravotním postižením, včetně vydávání průkazek TP, ZTP a ZTP/P http://portal.mpsv.cz/forms