Partneři projektu „Zpracování ÚAP pro správní obvod ORP Mnichovo Hradiště“

Projekt „Zpracování ÚAP pro správní obvod ORP Mnichovo Hradiště“ byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu, za finanční spoluúčasti Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky.

Realizace projektu proběhla v měsících červnu až prosinci roku 2008. Hlavním dodavatelem byla společnost GEFOS, a.s., která byla současně zpracovatelem GIS části projektu, zpracovateli urbanistické části pak byli Ing. arch. Jiří Maňák a Ing. arch. Jiří Štěrba.

První úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště proběhla ve 2. pololetí roku 2010. Hlavním dodavatelem a zpracovatelem GIS části projektu byla opět společnost GEFOS, a.s., zpracovateli urbanistické části pak byli opět Ing. arch. Jiří Maňák a Ing. arch. Jiří Štěrba.

Druhá, třetí a čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště proběhla ve 2. pololetí roku 2012, 2014 resp. 2016. Hlavním dodavatelem a zpracovatelem GIS části projektu byla opět společnost GEFOS, a.s., zpracovatelem urbanistické části pak byl Ing. arch. Jiří Maňák.

Pátá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště proběhla ve 2. pololetí roku 2020. Hlavním dodavatelem a zpracovatelem GIS části projektu byla společnost TKP geo, s.r.o., zpracovatelem urbanistické části pak byl Ing. arch. Jan Kosík.

V souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona bude šestá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště pořízena v průběhu roku 2024.

Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště 2024

OZNÁMENÍ A VÝZVA

Vymezení správního obvodu ORP Mnichovo Hradiště (hranice k.ú.)
Příloha č. 1 Část A vyhlášky č. 500/2006 Sb. (přehled sledovaných jevů ÚAP)
Příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (pasport údaje o území)
Příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (pasport údaje o území)

Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště 2020

Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště 2016

Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště 2014

Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště 2012

Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Mnichovo Hradiště 2010

Územně analytické podklady ORP Mnichovo Hradiště 2008

Informace o technické infrastruktuře a jejích vlastnících, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona:
pasporty poskytovatelů údajů o území