Kalendář akcí

Akce na Mnichovohradišťsku

Odbor životního prostředí

Formuláře

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska

Ochrana ovzduší

Žádost o vydání závazného stanoviska - umístění nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší

Odpadové hospodářství

Žádost o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby nebo k terénním úpravám podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona odpadech nebo vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona odpadech

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění pozemku

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (VKP)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Ochrana zemědělského půdního fondu

Žádost o vydání souhlasu odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Oznámení zahájení realizace záměru

Žádost o vyjádření k návrhu tras

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

Lesní hospodářská evidence
Oznámení o výkonu činnosti OLH

Žádost o dělení lesního pozemku
Žádost o odnětí nebo omezení PUPFL
Žádost pochybnost prohlášení pozemků za les
Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění
Žádost stavba do 50m od lesa
Žádost těžba v porostech do 80 let

Žádost o vydání loveckého lístku

Žádost o vydání rybářského lístku

Vodní hospodářství (vodoprávní úřad)

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 VZ

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Žádost o vydání společného povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení vodního díla)

Společné oznámení záměru (územní souhlas + souhlas ohlášené stavby - DČOV do 50 EO)

Ohlášení dokončení stavby vodního díla


Další formuláře a související informace naleznete na Portálu občana v kategorii "Životní prostředí".
Formuláře případně i v levém menu pod položkou Formuláře služeb úřadu.

Původce nepořádku pomáhají odhalovat fotopasti

06.01.2023 Odbor životního prostředí (OŽP)
Ilustrační foto - Původce nepořádku pomáhají odhalovat fotopasti

Na nepořádek kolem stání kontejnerů v ulici Za Zámeckou zdí si obyvatelé Hněvousic stěžovali dlouhodobě. Městská policie na základě těchto podnětů ke kontejnerům umístila fotopast, která pomáhá strážníkům odhalovat pachatele... přečíst celé

Omezení provozu Odboru životního prostředí

31.10.2022 Odbor životního prostředí (OŽP)
Ilustrační foto - Omezení provozu Odboru životního prostředí

Vážení občané, Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, oznamuje, že dne 31. října 2022 je omezen provoz odboru mimo agendu ochrany ovzduší. Za případné komplikace se omlouváme. přečíst celé

Jak správně topit a ušetřit

12.05.2022 Odbor životního prostředí (OŽP)
Ilustrační foto - Jak správně topit a ušetřit

Od 1. září nás čeká několik novinek v oblasti vytápění domácností pevnými palivy. Tou největší je zákaz topení v kotlích horších než 3. třídy. Jak se dozvědět, zda právě náš kotel splňuje zákonné požadavky? Jak správně topit,... přečíst celé

Kotlíkové dotace 2019-2023

11.05.2022 Odbor životního prostředí (OŽP)
Ilustrační foto - Kotlíkové dotace 2019-2023

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR představují kotlíkové dotace. Staré neekologické kotle bude už brzy nutné vyměnit, majitelé domů a bytů, kterých se to týká, si však mohou zažádat o... přečíst celé

Informace o kůrovcové kalamitě

18.03.2019 Odbor životního prostředí (OŽP)
Ilustrační foto - Informace o kůrovcové kalamitě

Informační leták Středočeského kraje o kůrovcové kalamitě. Další volně dostupné zdroje informací pro vlastníky lesa: www.nekrmbrouka.cz www.kurovcoveinfo.cz www.kurovcovamapa.cz     přečíst celé

Informace - Africký mor prasat (AMP)

27.07.2017 Odbor životního prostředí (OŽP)
Ilustrační foto - Informace - Africký mor prasat (AMP)

V České republice byl poprvé v její historii zaznamenán na konci června 2017 výskyt afrického moru prasat (AMP) u divokých prasat, a to u dvou kusů uhynulých ve Zlínském kraji. Africký mor prasat je závažné infekční onemocnění... přečíst celé

Vojtek Petr, Ing.

vedoucí odboru ŽP
vodoprávní úřad

Tel: 326 776 742
Mobil: 702 222 845

radnice přízemí, kancelář č.: 51

Hejnová Lenka, Mgr.

vodoprávní úřad
Tel: 326 776 755

radnice přízemí, kancelář č.: 50

Lacina Patrik, Ing.

vodoprávní úřad
Tel: 326 776 743

radnice 2. patro, kancelář č.: 203

Šťastná Stanislava

ochrana ovzduší, nakládání s odpady
Tel: 326 776 751

radnice 2. patro, kancelář č.: 203

Sedláčková Dáša

ochrana přírody, zemědělský půdní fond, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče, rostlinolékařská péče, včelařství
Tel: 326 776 752

radnice přízemí, kancelář č.: 50

Mauric Lukáš

lesy, myslivost, rybářství
Tel: 326 776 753

radnice přízemí, kancelář č.: 50