Aktuální jízdní řády se řídí podle "prázdninového režimu".

Informace dopravce Arriva

Informace dopravce Busline

Informace dopravce KAD

Informace dopravce PID

Aktuální spojení naleznete na www.idos.cz

Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

  • dodržovat základní pravidla osobní hygieny (důkladné mytí rukou, kýchání do rukávu, používání jednorázových kapesníků)
  • při čekání na zastávce i během cesty ve vozidle udržovat minimální odstup od ostatních spolucestujících, pokud je to možné
  • vyvarovat se fyzického kontaktu s ostatními spolucestujícími
  • minimalizovat kontakt s částmi vozidla, pokud je to možné (např. tlačítka otvírání dveří, – řidiči městských linek na stálých zastávkách jsou povinni otvírat všechny dveře)
  • respektovat ochrannou zónu ve vozidle vymezenou řidičem
  • na městských linkách nepoužívat k nástupu ani výstupu přední dveře
  • při nákupu jízdenek minimalizovat hotovostní platby (na všech příměstských a regionálních linkách PID lze použít platbu bezkontaktní platební kartou nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka
  • omezit cesty veřejnou dopravou na nezbytné minimum
  • při pozorování příznaků nemoci nepoužívat veřejnou dopravu vůbec