Informace dopravce Arriva

Informace dopravce Busline

Informace dopravce KAD

Informace dopravce PID

Aktuální spojení naleznete na www.idos.cz

Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

  • dodržovat základní pravidla osobní hygieny (důkladné mytí rukou, kýchání do rukávu, používání jednorázových kapesníků)
  • při čekání na zastávce i během cesty ve vozidle udržovat minimální odstup od ostatních spolucestujících, pokud je to možné
  • vyvarovat se fyzického kontaktu s ostatními spolucestujícími
  • minimalizovat kontakt s částmi vozidla, pokud je to možné (např. tlačítka otvírání dveří, – řidiči městských linek na stálých zastávkách jsou povinni otvírat všechny dveře)
  • respektovat ochrannou zónu ve vozidle vymezenou řidičem
  • na městských linkách nepoužívat k nástupu ani výstupu přední dveře
  • při nákupu jízdenek minimalizovat hotovostní platby (na všech příměstských a regionálních linkách PID lze použít platbu bezkontaktní platební kartou nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka
  • omezit cesty veřejnou dopravou na nezbytné minimum
  • při pozorování příznaků nemoci nepoužívat veřejnou dopravu vůbec