Dle jednacího řádu zastupitelstva města schváleného usnesením č.27 ze dne 25.02.2019 budou podklady pro jednání zastupitelstva zpřístupněny na webových stránkách města i občanům. Veškeré takto zveřejněné materiály budou anonymizovány, tedy bez osobních údajů.