Co je to Czech POINT

Logo Státní instituce Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.
V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpis z
  Katastru nemovistostí
  Co potřebujete vědět:
  • katastrální území a číslo listu vlastnictví
  • nebo katastrální území a číslo parcely
  • nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (evidenční)
  • nebo katastrální území, číslo popisné a číslo bytové jednotky
 • Výpis z
  Obchodního rejstříku
  Co potřebujete vědět: identifikační číslo subjektu (IČ)
 • Výpis z
  Živnostenského rejstříku
  Co potřebujete vědět: identifikační číslo subjektu (IČ)
 • Výpis z
  Rejstríku trestů
  Co potřebujete:
  Musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti (OP nebo CD) s přiděleným rodným číslem. V případě, že žádá zmocněnec - úředně ověřenou plnou moc + průkaz totožnosti zmocněnce (OP nebo CD).
 • Výpis z
  bodového hodnocení řidiče
  Co potřebujete:
  Musíte mít s sebou platný průkaz totožnosti (OP nebo CD). V případě, že žádá zmocněnec - úředně ověřenou plnou moc + průkaz totožnosti zmocněnce (OP nebo CD).
 • Vydání ověřeného výstupu ze
  Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  Co potřebujete vědět: identifikační číslo subjektu (IČ)
 • Podání do
  Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Datové schránky
 • Czech POINT E-SHOP (výpisy poštou)
  Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky této službě nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.

Ceník

Výpis z Cena za 1. stranu (formát A4) Cena za každou další i
započatou stránku
Katastru nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Obchodního rejstříku 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenského rejstříku
*
100,- Kč 50,- Kč
Rejstříku trestů 100,- Kč 0,- Kč
bodového hodnocení řidiče
**
100,- Kč 50,- Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč


*) Výpis z Živnostenského rejstříku je také možné získat na obecním živnostenském úřadě ze systému RŽP (Registr živnostenského podnikání) s poplatkem 20,- Kč za každou započatou stránku.

**) Výpis z bodového hodnocení řidiče je také možné získat na odboru dopravy z informačního systému veřejné správy (Registr řidičů) pouze osobám s trvalým pobytem ve správním obvodu městského úřadu Mnichovo Hradiště (ORP) s polatkem 15,- Kč za každou započatou stránku.

Pracoviště kde lze výpis získat

Více informací o projektu najdete na www.czechpoint.cz.