Ondřej Lochman, starosta města

Rodák z Veselé u Mnichova Hradiště absolvoval základní školu v Mnichově Hradiště a následně Todd County Central High School v USA.  Na Technické univerzitě v Liberci získal magisterský titul v programu učitelství anglického jazyka a občanské výchovy. Během studia získal zájem o moderní metody výuky a ještě během studia začal lektorovat kurzy pro učitele a vzdělavatele, jak moderně učit. V roce 2003 založil neziskovou organizaci Liberecká občanská společnost, která prosazovala rozvoj neformálního vzdělávání mládeže. V roce 2005 se začal věnovat doktorskému studiu na Karlově univerzitě v Praze v oboru komparativní pedagogiky.

V Praze se do popředí jeho zájmu dostala evropská studia a zejména oblast Trojmezí – Německa, Polska a České republiky. Během výzkumných stáží v německém Frankfurtu nad Mohanem a polské Vratislavi se v roce 2007 stal stálým konzultantem UNESCO Iniciative Centre Wroclaw pro oblast didaktiky a rozvoje vzdělávání. V roce 2009 se v rámci českého předsednictví v EU podílel na vedení konferencí pro MŠMT. V témže roce obhájil doktorskou disertaci na téma Evropské dimenze ve vzdělávání. Pracovně se jako konzultant, facilitátor, moderátor a školitel podílel na stovce vzdělávacích projektů v Evropě, Spojených státech Amerických, Africe i na Blízkém východě.

Do ČR se na stálo vrátil v roce 2011. Doma ve Veselé obnovil tradiční pouť, masopust a založil spolek Veselá vesnice a následně inicioval také vznik spolku Žijeme pro Hradiště. Profesně nejprve našel uplatnění v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT, v roce 2012 začal budovat českou pobočku prestižního vzdělávacího programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, ze které vytvořil prosperující organizaci. Na ředitelské křeslo v britské nadaci se po složitém rozhodování rozhodl rezignovat na jaře 2015, to byl již půl roku zvolen starostou jeho rodného města po vítězství ve volbách a zisku 32% . Pozici starosty obhájil ve volbách v roce 2018 jako lídr SNK Žijeme pro Hradiště, které získalo 60,81%.

Ondřej Lochman je ženatý,  je otec třech synů. Mluví anglicky, polsky a německy. Mezi jeho záliby patří cestování, historie i žonglování.