Městský znak

Znak města Mnichovo Hradiště

 

Město dodnes užívá městský znak, jehož podoba se ustálila v průběhu  16. století. Připomíná zakladatele města, mnichy z cisterciáckého kláštera Hradiště.

Popis znaku Mnichova Hradiště: Na červeném štítě dvě zkřížené opatské berly zlaté barvy, hlavicemi nahoru a závity odvrácenými ven. Klenotem je zlatá mitra se stuhami rozloženými nad štítem po obou stranách.

Městský prapor

Prapor města Mnichovo Hradiště

 

Popis praporu Mnichova Hradiště: List tvoří červený žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu a pět vodorovných pruhů střídavě červených a bílých. Na žerďovém je pruhu žlutý ondřejský kříž s rameny vycházejícími z horního a dolního červeného pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Červená a žlutá (tj. zlatá) barva odpovídají barvám městského znaku. Bílé pruhy odkazují na  erb rodu Budovců z Budova, k němuž se město hlásí. Ondřejský kříž tvarově připomíná  zkřížené opatské berly.

Prapor byl udělen městu Mnichovo Hradiště Parlamentem České republiky 6.12.1999.

Dokumenty

Městské pečetidlo

Městské pečetidlo - přední strana

Velké městské pečetidlo pochází z roku 1558. Je stříbrné, okrouhlé, průměru 38 mm. Na pečetící ploše je znak města - dvě zkřížené opatské berly, nad nimi mitra se 2 stuhami. Na obvodu je nápis: SIGILLVM MAIVS CIVIT - ATIS GRE FLVVIVM GIZERA - tj. pečeť větší města Gre(dis) nad řekou Jizerou.

Městské pečetidlo - zadní strana

Na zadní straně má poutko k zavěšení, zdobené rytinou, na něm je nápis GINDRZICH Z W.( tj. Jindřich z Velechova) a rok 1558.