Místní část Kruhy leží 4 km severně od Mnichova Hradiště a čítá zhruba 30 domků. Některé z nich jsou jen víkendové, ale to nevadí tomu, aby vesnice vedla svůj vcelku bohatý společenský život. Samozřejmě je to zásluha několika místních nadšenců, kteří jsou ochotni ve svém volném čase udělat něco navíc.

V roce 2007 vznikl Osadní výbor Kruhy v jehož rámci se začala více rozvíjet spolupráce s Městským úřadem v Mnichově Hradišti. Rozšířilo se veřejné osvětlení, postavily se nové autobusové zastávky a byly nám přiděleny kontejnery na tříděný odpad. Nový asfaltový povrch kolem naší vesnice byl proveden jen z části a tak nás dále trápí díry a výmoly na zbytku neopravené silnice. Toto bychom chtěli do budoucna napravit.

Za poslední čtyři roky se u nás z části pole vybudovalo hřiště. Vybrali jsme kameny, zaseli trávu, několikrát ji posekali a je tu krásný hustý trávníček.

Město Mnichovo Hradiště nám finančně pomohlo při koupi dvou starších stavebních buněk a naši šikovní chlapi je moc hezky opravili, přistavěli zastřešenou pergolu a hned bylo kam se schovat, když je špatné počasí. Pořádáme pravidelné schůzky sousedů, abychom se nejen viděli, ale i probrali, co je nového a co podnikneme.

Před dvěma lety jsme založili Sportovní klub Kruhy, s jehož pomocí pořádáme většinu místních aktivit. Po novém roce začínáme přípravou „tradiční“ zábavy. Bude sice teprve třetí, ale všichni se na ni moc těšíme. Abychom si mohli dostatečně zatancovat, půjčujeme si taneční sál na Sychrově pod Káčovem. Další, hojně navštěvovanou akcí v naší vesnici, jsou čarodějnice. Dětí je u nás tak počítám do deseti místních, ale když přijdou jejich kamarádi a přespolní, tak je lampiónový průvod docela dlouhý. Následné Velikonoce děvčata v klubovně barví vajíčka a mužská část učí kluky jak uplést tu zaručeně nejlepší pomlázku.

Letní prázdniny zahajujeme stanováním na hřišti. Děti se těší, jak se vyspí mimo domov, maminky napečou něco dobrého a tatínkové si při táboráku rádi dají pivko.

Poslední víkend v srpnu organizujeme „Dětský den“ pro místní i přespolní. Velký ohlas má u dětí dopolední myslivecký chodníček, pořádaný Mysliveckým sdružením Obůrka Březina. Odpoledne tento rok probíhalo ve znamení indiánů. Každý, kdo mohl, tak se převlékl za indiána. Střílelo se lukem, bylo postaveno tee-pee

a mohli jste se vyfotit u totemu. Večer pak byla pro rodiče hudba, tanec a bohaté občerstvení.

S příchodem podzimu využíváme velkých dýní, které tady má na zahradě skoro každý. Děti je v klubovně společně vydlabávají a večer je pak rozzáří svíčkami.

Závěr roku je klasika. Před Vánocemi nás navštíví v klubovně Barbora, poté Mikuláš a čerti. Pečeme, zdobíme perníčky a strojíme vánoční stromeček.

V loňském roce se nám podařilo uspořádat sjezd rodáků a přátel Kruhů. Setkání se vydařilo, sešlo se spousta lidí, kteří se již dlouho neviděli.

Že bylo naše letošní společné úsilí úspěšné, dokazují přiložené fotografie.

J. Hrdličková