Těší nás, že se najdou firmy, které chtějí být „dobrým sousedem“ a neváhají mnohdy skutečně významně podpořit město, ve kterém sídlí či podnikají. Děkujeme všem dárcům a podporovatelům za jejich štědrost a zájem o město.

V letech 2018 město významně podpořili 

Nadace AGROFERT poskytla finanční dar 80 000 Kč na vybavení jednotky dobrovolných hasičů.

 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. poskytla dar ve výši 50 00 Kč na vybudování přechodu v ulici Jana Švermy. 

 

Společnost Měšťanský pivovar Turnov a.s. poskytl finanční dar 170 000 Kč na oslavu 100 let republiky.

 

Společnost MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. poskytla finanční dar 20 000 Kč na oslavu 100 let republiky.

 

Společnost SW Real Estate Management s.r.o. poskytla městu finanční dar ve výši 7 300 000 Kč. Dar bude použit na projekční práce a úpravy uličního prostoru pro dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklodopravu podél komunikace II/610; projekční a stavební práce na zřízení zásobovacího místa vody pro požární ochranu města; úpravu veřejné infrastruktury v místní části Veselá (zelené plochy, parkování, dopravně-bezpečnostní prvky na veřejných komunikacích, opravy komunikací); stavební a projekční práce na veřejné školské infrastruktuře v ulici Mírová; revitalizaci veřejného dopravního hřiště.

 

Firma Nábytek Honza – Jan Nohýnek finančně podpořila Klub Mn. Hradiště s.r.o.

 

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. finančně podpořila Klub Mn. Hradiště s.r.o.

 

V letech 2016 a 2017 město významně podpořili

Firma ACL Automotive s.r.o. poskytla finanční dar 227 942 Kč na vybavení jednotky dobrovolných hasičů.

 

Společnost Lidl Česká republika v.o.s. darovala 95 250 Kč ZŠ Studentská na vybudování zahradní učebny. Společnost Lidl také vybudovala Rákosníčkovo hřiště v ulici Lidická.

 

Firma Stavokombinát Invest s.r.o. poskytla finanční příspěvek na vybudování workoutového hřiště a dětského hřiště v Dneboh.

 

Společnost ŠKODA AUTO a.s. poskytla dar ve výši 90 00 Kč na dopravní opatření v ulici Jiráskova a 90 000 Kč na dopravní opatření v ulici Na Kamenci.

 

Společnost MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. poskytla finanční podporu Mateřské škole a ZŠ Sokolovská.

 

Společnost HBPO Czech s.r.o. poskytla finanční podporu Mateřské škole a ZŠ Sokolovská. Finančně podpořila také kulturní představení v Klubu Mn. Hradiště s.r.o.

 

Firma Nábytek Honza – Jan Nohýnek finančně podpořila dětská představení v Klubu Mn. Hradiště s.r.o.

 

Firma Petr Šimek – Pohřební služba poskytla finanční podporu Mateřské škole. Finančně podpořila také reprezentační ples města.

 

Další podporovatelé v roce 2016 a 2017

  • Za sponzorování X. reprezentačního plesu města, který se konal 4. 2. 2017,  a za příspěvky do tomboly děkujeme několika desítkám firem i jednotlivcům. Konání plesu finančně podpořily především firmy Marhold a.s., Linhart s.r.o. a Petr Šimek – Pohřební služba.

  • Za pomoc s úpravou pláže u Jizery v průběhu července 2016 děkujeme všem podporovatelům a dobrovolníkům.

  • Za podporu mateřské školy v roce 2016 děkujeme také firmě Tomáš Velich - Zahradní a krajinářská architektura

  • Za sponzorování IX. reprezentačního plesu města, který se konal 4. 3. 2016, a za příspěvky do tomboly děkujeme řadám firem i jednotlivcům