Malá osada Hradec se nachází 5 km na severovýchod od Mnichova Hradiště. Na strmém břehu řeky Jizery se zčásti zachoval vnější val hradiště z 9. století, které plnilo strážní funkci významného říčního brodu. V městském muzeu v Mnichově Hradišti je uloženo několik archeologických nálezů z této lokality. V 16. a 17. století zde stávalo vladycké sídlo. V současné době je zde evidováno 10 adres, trvale zde žije 14 obyvatel. Uprostřed vsi stojí Boží muka z 19. století.