Městské informační centrum Mnichovo Hradiště je součástí sítě turistických center regionu Český ráj a regionu Mladoboleslavsko. Sídlí v přízemí budovy KLUBu Mn. Hradiště s.r.o., který je jeho zřizovatelem.

 

V našem infocentru máme pro veřejnost v nabídce různé služby.
 

Zejména poskytujeme informace o:

 • turistických cílech ve městě a okolí
 • kulturních, společenských a sportovních akcích Mnichovohradišťska
 • ubytovacích a stravovacích možnostech ve městě a okolí
 • autobusové a vlakové dopravě

Do naší činnosti dále spadá:

 • prodej a rezervace vstupenek do městského divadla a kina
 • prodej suvenýrů
 • kopírování, tisk, skenování a laminace (max. A3)
 • prezentace města a regionu v tiskovinách a publikacích
 • účast na prezentačních akcích a výstavách, vztahujících se k rozvoji cestovního ruchu
 • spoluúčast při organizování kulturních akcí
 • pořádání prohlídek s průvodcem v letní sezóně
 • prodejní místo eVSTUPENKA,TICKET ART, TICKETMASTER a TICKETSTREAM
 • příjem plakátů na plakátovací plochy Rengl


Činnost Městského informačního centra v roce 2019 podpořili: