KOPÍROVÁNÍ / TISK ... 1 strana
A4 černobíle 5 Kč
A4 barevně 10 Kč
A3 černobíle 10 Kč
A3 barevně 20 Kč
 
SKENOVÁNÍ
do 4 stran 20 Kč
nad 4 strany 40 Kč
 
LAMINACE
A6 6 Kč
A5 12 Kč
A4 24 Kč
A3 48 Kč
 
ÚSCHOVA ZAVAZADEL ... 1 den
1 zavazadlo 20 Kč
 
INTERNET PRO VEŘEJNOST
každých započatých 15 minut 10 Kč

Provozní řád úschovy zavazadel