Místní část Hněvousice se nachází 2 km na sever od centra města Mnichovo Hradiště. Západní hranici tvoří řeka Jizera a silnice II/277, jižní tvoří areál státního zámku Mnichovo Hradiště a východní hranicí je silnice z Mnichova Hradiště na Sychrov a Podolí. Původní název místa byl Hněvoušice, resp. Gněvošice. Historické jádro tvoří hospodářský dvůr, původně valdštejnský, kde již ve 20. letech 20. století vzniklo první zemědělské družstvo. U řeky Jizery se rozkládá část zvaná Podhněvousice, kde se stával původně mlýn přeměněný v 2. polovině 19. století na papírnu firmy Továrna na dřevovinu a lepenku K. C. Menzel. Ta fungovala zhruba do konce 1. světové války, později zde vznikla elektrárna. Na druhé straně cesty vedoucí do Mohelnice nad Jizerou byla postavena hospoda, která byla oblíbeným výletním místem mnichovohradišťských občanů. 

K nedalekému návrší Čertovina se váže pověstná báchorka o čertovi a ševci.

Dnes na hospodářský dvůr navazuje rozsáhlá novodobá obytná zástavba. Je zde evidováno 227 adres, trvale zde žije 107 obyvatel. Tato místní část se stále rozrůstá.