Prvotním impulzem, který vedl k vytvoření Ceny města, byla snaha vyznamenat a ocenit osobnosti Mnichova Hradiště, které se svými činy a prací staly příkladem hodným následování. V roce 2015 návrh posvětilo zastupitelstvo, a byl tak položen základ nové tradici.

Mnichovo Hradiště uděluje Ceny města jednou do roka na základě písemných nominací přicházejících z řad mnichovohradišťské veřejnosti, a to ve dvou kategoriích: za celoživotní přínos a za mimořádný přínos v uplynulém roce. Začátkem nového roku nominace přijaté v uplynulém roce projedná rada města a doporučí zastupitelstvu své favority, zastupitelé o laureátech následně rozhodnou tajným hlasováním. Jednou ročně se uděluje rovněž Cena města pro mládež za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v soutěžích a za soustavnou společensky hodnotnou činnost. Tato cena je předána v souvislosti s koncem školního roku.

Vlastní ocenění má slavnostní charakter a jeho dějištěm bývá společenská akce, která mu dodá na vážnosti, například výroční ples města. Laureát Ceny města získá listinu s insigniemi Mnichova Hradiště a také umělecké dílo, jehož ústřední motiv říká, že jeho držitel má srdce na pravém místě.

Laureáti

Držitelé Ceny města - 7. ročník

Dana a Petr Novákovi – Manželé Novákovi se v dětském truhlářském kroužku roky věnují práci s dětmi. Své společné výrobky prezentují na akcích města, pravidelnými hosty jsou v městském muzeu, v posledních letech s Klubem českých turistů realizují projekt Laviček v krajině. Novákovi patří k jádru místního sboru Jednoty bratrské a pro děti ze sboru pořádají letní tábor. Zapojují se do spolupráce s německým Erzhausenem a v neposlední řadě jsou aktivní v pracovních skupinách MAP Mnichovohradišťsko.

Pavel Sosnovec, Lenka Křížová, Jan Juřena - Kniha Příběh Mnichova Hradiště, jejíž autorství si trojice renomovaných historiků připisuje, je důstojným a moderním zpracováním dějin města od nejstarších dob. Kniha má mimořádně vysokou kvalitu textů i obrazového materiálu a z velké části vychází z primárních pramenů. Na poli regionální historiografické literatury jde o ojedinělý počin. (Cena za roční přínos)

Držitel Ceny města - 6. ročník

Václav Toman – je dlouholetý spolupracovník městského muzea a města, sběratel starožitností pečující o zachování památek z historie města, spoluorganizátor řady akcí pro verejnost, člen komisí města.

Držitelé Ceny města - 5. ročník

Hudební skupina Diskant – V našem regionu to byla právě kapela Diskant, která přinášela pocit kulturní a osobní svobody do každodennosti lidí z našeho regionu bez ohledu na věk, vzdělání či sociální status kohokoliv z nás. jejich písně jsou živou pamětí této atmosféry této doby. Kapela, která se vždy hlásila "bigbeatu" plnila vesnické a městské sály v našem regionu písněmi jako "Minisukně", "Nudi pláž" nebo "Letní rána".

Blanka Glaserová – byla spolu se svým manželem, která se zasloužila v devadesátých letech o obnovu fungování Tělocvičné jednoty Sokol Mnichovo Hradiště, a dlouhá léta poté vedla oddíly všestrannosti jako náčelnice. Jejími oddíly prošla spousta místních dětí, které si zde vybudovaly pozitivní přístup k pohybu. Svůj čas také věnovala zdravotnímu cvičení pro seniorky. Snaha o obnovení T.J. Sokol Mnichovo Hradiště vyústila po roce 1990 v její znovuustavení až v prosinci 1997 a byla dovršením rozhodnutím Krajského soudu v Praze a následnou dohodou o navrácení majetkových práv v únoru 1998. v současné době má T.J. Sokol Mnichovo Hradiště více jak 450 členů, z čehož pres tři stovky tvoří mládež mladší 18 let.

František Pešán – je jedním z mála nositelů staré české loutkářské tradice. Na jeho loutkových představeních více či méně klasických pohádek vyrůstá již několikátá generace mnichovohradišťáků. pan Pešán ovládá své řemeslo dokonale – od návrhů a výroby vlastních loutek přes hraní představení doprovázených zpěvem a hrou na kytaru až po přiblížení loutkářství dětem prostřednictvím ukázek různých druhů loutek a povídání o jejich výrobě. František Pešán zná velmi dobře moc loutek, které přinášejí dětem radost a někdy dokážou být třeba i pomocníkem při jejich uzdravování. Ještě, než vznikl projekt Loutky v nemocnici, včaroval pan Pešán spolu se svými dřevěnými pomocníky úsměv na tváři a radost v dušičkách mnoha pacientů FN Motol. Kromě divadelních představení putují jeho loutky do výstavních síní nejen po celé zemi, ale dokonce i do sousedního Slovenska. Nereprezentují tak pouze svého stvořitele, ale i kraj odkud pochází.

Držitelé Ceny města - 4. ročník

Vratislav Šverma - veselský patriot a neoficiální historik této místní části, jehož celoživotní bádání vyústilo před několika lety ve vydání publikace Proměny Veselé, v níž shrnul dějiny své rodné obce od dob nejstarších po současnost. Vratislav Šverma však svůj badatelský zájem neobrací pouze k Veselé, na stránkách sborníku Od Ještěda k Troskám či v kamelotu se objevují jeho texty věnované zapomenutým vojákům z Mnichovohradišťska bojujícím na frontách první i druhé světové války a v neposlední řadě také jeho velké lásce – LIAZu. Právě o již zaniklých závodech produkujících ve své době nákladní vozy mimořádných kvalit nashromáždil nepřeberné množství informací. Své zkušenosti s mnohaletým bádáním v archivech všeho druhu dnes rovněž předává v neformálním spolku genealogů z Mnichovohradišťska a okolí.

Eduard Jan Havránek - pana Havránka mají mnozí, a to nejen absolventi místního gymnázia, v paměti jako sečtělého pedagoga, ale rovněž jako regionálního politika (v zastupitelstvu zasedal od roku 1994 do roku 2018, řadu let zastával post radního, od roku 2004 do roku 2018 rovněž předsedal komisi pro občanské záležitosti), dlouholetého člena Divadelního spolku Tyl nebo konferenciéra společenských či kulturních akcí s mimořádným přehledem a noblesním vystupováním.

Držitelé Ceny města - 3. ročník

Josef Flanderka - dlouholetý úspěšný ředitel Klubu pracujících a později jednatel i spolumajitel Klubu Mn. Hradiště. Jeho vášní je divadlo, pro které vybudoval v Mnichově Hradišti dobré prostory i podmínky. Na prknech městského divadla se vystřídala řada předních komorních scén z celé republiky. Pana Flanderku znají pravidelní návštěvníci divadla jako skvělého herce Divadelního sboru Tyl. Sbor pomohl znovu obnovit a působil v něm i jako režisér. Za herecký výkon v roli Trepifajksla ve hře Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert si dokonce v roce 1984 odvezl cenu z Jiráskova Hronova.

Josef Marek - učitel výtvarné výchovy a matematiky na 1. ZŠ. Oceněn byl in memoriam za „výjimečné malířské ztvárnění města Mnichova Hradiště i celého regionu“. Krajiny, které jsou pro jeho tvorbu charakteristické, nebo soubor kreseb lidové architektury Českého ráje mají nejen uměleckou hodnotu, ale dokumentují i vývoj kulturní krajiny Pojizeří a Českého ráje. Josef Marek byl také dvorním ilustrátorem básnických sbírek Josefa Brože, dřívějšího laureáta ceny města.

Držitelé Ceny města - 2. ročník

Alena a Ladislav Hejlovi - zakladatelé a sbormistři mnichovohradišťského dětského pěveckého sboru Zvonky. Sbor založili v roce 1987 po absolvování pedagogické fakulty v Ústí nad Labem pod hlavičkou Sdruženého klubu pracujících LIAZ Mnichovo Hradiště. Během 30 let existence si sbor přivezl desítky ocenění z regionálních, národních i mezinárodních soutěží. Postupně vznikly přípravné odnože sboru - Zvonečky a Koťata a sbor absolventů – Continuo.

Helena Průšková – archivářka a historička. Od roku 1970 do roku 1998 působila ve Státním oblastním archivu v Mnichově Hradišti. Své mimořádné znalosti dějin valdštejnského rodu, historie Mnichova Hradiště i širšího okolí využívala k popularizaci hradišťské historie. Mimo jiné je autorkou knih o historii Mnichova Hradiště „Život na ostrově svaté Anny“ a „Můj dům, můj hrad“. Zemřela tragicky při požáru rodinného domku v Debři, kde později bydlela.

Držitelé Ceny města - 1. ročník

Josef Brož – Lhotický básník, patriot a učitel, jenž svým vlídným přístupem k žákům ovlivnil celé generace. Inspiraci pro svou bohatou básnickou tvorbu čerpá po celý život z české krajiny a přírody. Je rovněž osobností básnické soutěže Mělnický pegas. (Cena města za celoživotní přínos)

Vlastimil Kouřil – Celoživotní propagátor komorní hudby a dlouholetý předseda mnichovohradišťského Kruhu přátel hudby. Jeho zásluhou má Mnichovo Hradiště pověst města s velkou hudební tradicí a pravidelně se může seznamovat s českými mistry světového formátu. Rovněž člen republikové Rady Kruhů přátel hudby. (Cena města za celoživotní přínos)

Luboš Dvořáček a Lenka Brynychová – Svým pohotovým jednáním zachránili život seniorovi, kterého na ulici postihla srdeční příhoda. Přivolali lékařskou pomoc a poskytli učebnicovou ukázku první pomoci. (Cena města za roční přínos)