Sponzorské dary firem a společností, které s městem spolupracují nebo hodlají spolupracovat, vždy velmi vítáme. Osobně jsem potěšen, že se těchto projevů dobrých sousedských vztahů v poslední době přibývá. Z poslední doby můžu zmínit třeba dar v hodnotě 95 250 Kč od společnosti Lidl, s jehož pomocí budeme financovat stavbu venkovní učebny v areálu 2. ZŠ na Masarykově náměstí.

Minulý týden jsme se s místostarostou Jiřím Bínou například setkali s panem Vladimírem Böhmem z firmy ACL Automotive s.r.o., který nám předal symbolický šek na 227 942 Kč. Částku využijeme na vybavení naší jednotky dobrovolných hasičů, kterou město zřizuje a která je nepostradatelnou silou při zvládání krizových situací, jakými jsou požáry, povodně či vichřice a další mimořádné události.

Vybavení pro hasiče má značně vysoké pořizovací náklady, proto se jej vždy snažíme financovat s pomocí dotací. Sponzorský dar, který můžeme využít na to, co je právě nejpotřebnější, je tedy vždy velikou pomocí. Tentokrát z darovaných peněz zakoupíme tři zásahové obleky a pěnidlo do cisterny.

Všem firmám, kterým město není lhostejné a pomáhají mu sponzorskými dary nebo i jiným způsobem, děkujeme. Podpory si vážíme a doufáme, že těchto dobrých sousedů bude přibývat.