Platné právní předpisy vydané příslušnými orgány města Mnichovo Hradiště naleznete na následujících stránkách systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“):

Základní informace o systému Sbírky, vyhledávač, možnost nastavení notifikací a další pak naleznete ZDE.

 

Soubor

Popis
OZV 1/2022

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Mnichovo Hradiště a část školského obvodu základní školy zřízené městem Mnichovo Hradiště

OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
NM 1/2021 kterým se vymezují oblasti města Mnichovo Hradiště, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
OZV 1/2021 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

OZV 2/2020
Přílohy

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Mnichovo Hradiště
NM 1/2020 kterým se stanovuje cena nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na veřejných pohřebištích obce Mnichovo Hradiště

OZV 1/2020
Přílohy

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
OZV 5/2019
Přílohy
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV 4/2019 o místním poplatku ze psů
OZV 2/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
OZV 3/2016 kterou se mění přílohač.1 obecně závazné vyhlášky č.5/2015 ze dne 16.12.2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města
OZV 2/2016 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení, čistotě ve městě a ochraně nočního klidu
OZV 5/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území obce
NM 3/2015 doplnění NM 1/2015 zákaz pochůzkového a podomního prodeje
NM 1/2015 zákaz pochůzkového a podomního prodeje
OZV 3/2012 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/03, o zřízení městské policie
OZV 4/2011 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne 20. února 2006, kterou se vydává požární řád města Mnichovo Hradiště
NM 2/2011 kterým se stanovují rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
NM 1/2010 o vyhlášení záměru zadat zpracování LHO na území zařizovacího
obvodu Mn. Hradiště v ORP MH a stanovení termínu pro vznesení připomínek a požadavků ke zpracování
OZV 1/2006 kterou se vydává požární řád města Mnichovo Hradiště
OZV 1/2003 o zřízení městské policie