Vedení města

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.

starosta města
Tel: 326 776 601
Mob: 777 887 320
radnice přízemí, kancelář starosty

Mareš Jan, Ing.

místostarosta města
Tel: 326 776 602
Mob: 702 222 902
radnice přízemí, kancelář č.: 5

Kancelář vedoucího úřadu (KVÚ)

Galetková Kamila, Mgr.

tajemník MÚ, řídí odbor KVÚ
Tel: 326 776 603
Mob: 702 291 605
radnice přízemí, kancelář č.: 2

Libichová Jitka

asistentka starosty,
sekretariát

Tel: 326 776 613
Fax: 326 772 209
radnice přízemí, kancelář č.: 3

Bolková Adéla

krizové řízení, SDH, dotační program
Tel: 326 776 609
Mob: 725 805 641
radnice přízemí, kancelář č.: 7

Rychlý Aleš

kultura, vnější vztahy, partnerská města
Tel: 326 776 617
Mob: 725 977 020
radnice přízemí, kancelář č.: 6

Matějů Radek, Ing.

podpora IT procesů, základní registry, GIS-MISYS
Tel: 326 776 740
radnice přízemí, kancelář č.: 54

Hoření Pavla

podatelna,
vývěsy na úřední desku, ztráty a nálezy

Tel: 326 776 611
radnice přízemí, kancelář č.: 23

Tomášová Zuzana, Mgr. Ing.

právní služby
Tel: 326 776 706
Mob: 720 987 307
radnice 1.patro, kancelář č.: 105

Novák Pavel

Správce IT a komunikač. technologií
Tel.: 326 776 615
Mob: 727 830 877 
radnice 2. patro, kancelář č.: 209

IT, správce webu

Finanční a školský odbor (FŠO)

Kolomazníková Jaroslava, Ing.

vedoucí odboru FŠO
rozpočet města, finanční řízení a kontrola
Tel: 326 776 620
Mob: 606 515 634
radnice přízemí, kancelář č.: 9

Coufalova Marcela

hlavní účetní,
zástupce vedoucího odboru,
vedoucí oddělení účtárna
Tel: 326 776 627
radnice přízemí, kancelář č.: 11

Tvrzníková Ivana

účetní
Tel: 326 776 626
radnice přízemí, kancelář č.: 11

Vodáková Jiřina

poplatky za odpad, poplatky za psy
(známky na popelnice, pytle na odpad)
Tel: 326 776 621
radnice přízemí, kancelář č.: 8

Kovářová Milena

vymáhání pohledávek,
poplatky z ubytovací kapacity,
bankovní styk

Tel: 326 776 622
radnice přízemí, kancelář č.: 8

Zvěřinová Lenka

účetní
Tel: 326 776 623
radnice přízemí, kancelář č.: 10

Kolomazníková Pavlína

mzdová účetní, školství, personalistika
Tel: 326 776 624
radnice přízemí, kancelář č.: 10

Švermová Růžena

pokladna
Tel: 326 776 612
radnice přízemí, kancelář č.: 24 pokladna

Odbor správních činností a živnostenský úřad (SČŽÚ)

Dražilová Marcela, Bc.

vedoucí odboru,
Czech Point
Tel: 326 776 730
Mob: 725 944 680
radnice přízemí, kancelář č.: 12

Vrabcová Jana, Bc.

živnostenský úřad,
Czech Point
Tel: 326 776 731
radnice přízemí, kancelář č.: 14

Palovčíková Hana

živnostenský úřad,
Czech Point
Tel: 326 776 732
radnice přízemí, kancelář č.: 15

Barusová Vilma, Mgr.

matrika
Tel: 326 776 641
radnice přízemí, kancelář č.: 13

Křesťanová Irena

evidence obyvatel, matrika - úmrtí
Tel: 326 776 643
radnice přízemí, kancelář č.: 52

Havlová Petra

občanské průkazy, cestovní doklady
Tel: 326 776 644
radnice přízemí, kancelář č.: 16

Nedomová Lucie

občanské průkazy, cestovní doklady
Tel: 326 776 645
radnice přízemí, kancelář č.: 16

Cihlářová Iveta, DiS.

občanské průkazy, cestovní doklady
Tel: 326 776 644
radnice přízemí, kancelář č.: 16

Fričová Marie

přestupková komise
Tel: 326 776 646
radnice 1. patro, kancelář č.: 109

Davidová Michaela, Bc.

přestupková komise
Tel: 326 776 646
radnice 1. patro, kancelář č.: 109

Šorejsová Lucie

přestupková komise
Tel: 326 776 637
radnice 1. patro, kancelář č.: 110

Odbor dopravy (OD)

Podlipský Jan, Mgr.

vedoucí odboru OD
Tel: 326 776 660
Mob: 725 370 081
radnice přízemí, kancelář č.: 21

Krupička Miroslav

dopravní přestupky
Tel: 326 776 662
radnice přízemí, kancelář č.: 22

Mitlener Jan, Bc.

dopravní přestupky
Tel: 326 776 661
radnice přízemí, kancelář č.: 22

Brandelová Dana

přihlašování vozidel
Tel: 326 776 664
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Klimešová Milena

přihlašování vozidel
Tel: 326 776 663
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Skupová Iva

řidičské průkazy
Tel: 326 776 665
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Brzobohatý Richard

zkušební komisař
Tel: 326 776 666
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Koska Ladislav, Ing.

zkušební komisař
Tel: 326 776 667
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Vojtíšková Lucie, Ing.

silniční správní úřad
Tel: 326 776 744
radnice 2. patro, kancelář č.: 204

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SVZ)

Záhora Josef, Bc.

vedoucí odboru SVZ
Tel: 326 776 700
Mob: 720 042 901
radnice 1.patro, kancelář č.: 107

Koliášová Martina, DiS.

sociálně právní ochrana dětí
Tel: 326 776 702
radnice 1.patro, kancelář č.: 106

Košková Soňa, Bc.

sociálně právní ochrana dětí,
kurátor pro děti a mládež
Tel: 326 776 703
radnice 1.patro, kancelář č.: 106

Kočišová Lenka, DiS.

sociálně právní ochrana dětí
Tel: 326 776 701
radnice 1.patro, kancelář č.: 106

Picková Stanislava, Bc.

sociální péče, veřejný opatrovník,
kurátor pro dospělé
Tel: 326 776 707
radnice 1.patro, kancelář č.: 105

Odbor investic a komunálního hospodářství (IKH)

Král Pavel, Ing.

vedoucí odboru 
Tel: 326 776 725
Mob: 724 228 750
radnice 1. patro, kancelář č.: 101

Krůfa Miloš, Ing.

investice
Tel: 326 776 720
Mob: 602 154 247
radnice 1. patro, kancelář č.: 108

Stránská Dana, Ing.

komunální odpad, energetika
Tel: 326 776 721
radnice 1. patro, kancelář č.: 102

Bičíková Jaroslava, Bc.

komunální hospodářství
Tel: 326 776 724
radnice 1. patro, kancelář č.: 102

Kandráčová Alena

pozemky
Tel: 326 776 722
radnice 1. patro, kancelář č.: 103

Bucharová Hana

investice
Tel: 326 776 723
radnice 1. patro, kancelář č.: 104

Musil Jan

technik budov
Tel: 326 776 728
radnice 1. patro, kancelář č.: 104

Sieber Zdeněk

správa budov
Tel: 326 776 727
radnice 2. patro, kancelář č.: 209

Herbstová Lucie, Ing.

pronájmy byty, nebytové prostory
Tel: 326 776 726
radnice 1. patro, kancelář č.: 103

Kulíková Martina, Mgr.

projektový manažer
Tel: 326 776 618
Mob: 725 579 616
radnice přízemí, kancelář č.: 7

Šindelář Ondřej, Mgr.

projektový pracovník
Tel: 326 776 619
Mob: 720 070 039
radnice přízemí, kancelář č.: 6

Světlík Jan, MgA.

architekt města
Mob: 777 137 987
radnice přízemí, zasedací místnost
konzultace pro veřejnost: 1x za 14 dní, sudá středa, 16:00 - 17:00

Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP)

Štancíková Eva

vedoucí odboru OVÚP

stavební úřad
Tel: 326 776 750
Mob: 702 220 060
radnice 2. patro, kancelář č.: 210

Nikodemová Martina, Ing.

územní plánování, vyvlastnění
Tel: 326 776 741
radnice 2. patro, kancelář č.: 201

Šnajdr Miroslav

územní plánování
Tel: 326 776 754
radnice 2. patro, kancelář č.:202

Zikmundová Lenka, Mgr.

památková péče
Tel: 326 776 745
radnice 2. patro, kancelář č.: 204

Odbor výstavby a územního plánování - oddělení stavební úřad (SÚ)

Fišerová Štěpánka, Ing.

stavební úřad
Tel: 326 776 748
radnice 2. patro, kancelář č.: 207

Piskačová Eva

stavební úřad
Tel: 326 776 747
radnice 2. patro, kancelář č.: 205

Rychlý Zdeněk

stavební úřad
Tel: 326 776 749
radnice 2. patro, kancelář č.: 207

Marková Jana, Bc.

speciální stavební úřad (pozemní komunikace)
Tel: 326 776 746
radnice 2. patro, kancelář č.: 205

Odbor životního prostředí (OŽP)

Vojtek Petr, Ing.

vedoucí odboru ŽP

vodoprávní úřad, ochrana ovzduší
Tel: 326 776 742
Mob: 702 222 845
radnice přízemí, kancelář č.: 51

Lacina Patrik, Ing.

vodoprávní úřad
Tel: 326 776 743
radnice 2. patro, kancelář č.: 203

Mauric Lukáš

lesy, myslivost, rybářství
Tel: 326 776 753
radnice přízemí, kancelář č.: 50

Mašková Štěpánka, Bc.

vodoprávní úřad
Tel: 326 776 755
radnice přízemí, kancelář č.: 50

Šimonová Alena, Ing.

ochrana přírodyzemědělský půdní fond, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče, rostlinolékařská péče, včelařství
Tel: 326 776 752
radnice přízemí, kancelář č.: 50

Šťastná Stanislava

ochrana ovzduší, nakládání s odpady
Tel: 326 776 751
radnice 2. patro, kancelář č.: 203

Městská policie

Kožený Petr, Bc.

náčelník MP
Tel: 326 776 770
Mob: 607 523 225

Služebna MP

Tel: 326 771 240

Adresa
Městská policie
Masarykovo náměstí 1
295 01 Mnichovo Hradiště

Hlídka MP

Mob: 602 473 156

 

Organizace a zařízení města

 

Městské informační centrum

pracovník infocentra
Tomáš Hejdrych
Tel: 326 772 464
Mob: 607 015 094

 

Facebook
Městské informační centrum Mnichovo Hradiště

 

Adresa
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 299
295 01 Mnichovo Hradiště

DPS

Kontakt
Tel: 326 772 282

Adresa
Dům s pečovatelskou službou
Družstevní 1451
295 01 Mnichovo Hradiště

Sportovní hala BIOS

správce haly
Myška Jaroslav
Tel: 313 100 575

Adresa
Sportovní hala BIOS Mn. Hradiště
Sokolovská 322
295 01 Mnichovo Hradiště

Sběrný dvůr

obsluha sběrného dvora
Tel: 724 345 151

Adresa
Sběrný dvůr Mnichovo Hradiště
Hrnčířská ulice 1469
295 01 Mnichovo Hradiště

Kamelot: zpravodaj města MH

šéfredaktor
Mgr. Martin Weiss

inzerce
Ing. Dana Stránská
Tel.: 326 776 721

KLUB Mn. Hradiště s.r.o.

jednatel
Dominik Malý
Tel: 326 772 464
Mob: 735 225 225

produkční divadla
Barbora Balejová
Tel: 326 772 464
Mob: 607 015 300

vedoucí kina
PhDr. Marcela Jindříšková
Tel: 326 772 465
Mob: 607 015 072

Adresa
KLUB Mn. Hradiště s.r.o.
Masarykovo náměstí 299
295 01 Mnichovo Hradiště

Volnočasové centrum MH

správce
Otakar Menzel
Mob: 728 955 658

Adresa
Volnočasové centrum Mn. Hradiště
Zámecká 744
295 01 Mnichovo Hradiště

Městská knihovna

vedoucí knihovny
Jana Jedličková
Tel: 326 776 738

Adresa
Městská knihovna
Turnovská 717
295 01 Mnichovo Hradiště

Městský hřbitov

správce hřbitova
Martina Bachová 
Tel: 605 252 917 

Adresa
Správa hřbitova Mnichovo Hradiště
Dr. Hořice 363
295 01 Mnichovo Hradiště

Provozovatel
Město Mnichovo Hradiště
Tel: 326 776 611 

Muzeum města Mnichovo Hradiště

vedoucí muzea
Mgr. Jana Dumková
Tel: 326 771 001

kurátor sbírkových předmětů, knihovník
Karel Hubač

Adresa
Muzeum města Mnichovo Hradiště
V Lípách 148,
sídlo ve 2. patře státního zámku v Mnichově Hradišti
295 01 Mnichovo Hradiště

MAP II Mnichovohradišťsko

hlavní manažerka projektu
Mgr. Martina Kestnerová
Mob: 776 009 978

Adresa
Volnočasové centrum Mn. Hradiště
Zámecká 744
295 01 Mnichovo Hradiště

WEB: http://www.map-mh.cz/kontakty/

 

Krizové a havarijní linky

840 850 860 el. proud (ČEZ 24h)
1239 plyn pohotovost (RWE 24h)
326 721 507 vodovody a kanalizace (VaK MB 24h)
326 771 014 vodovody a kanalizace (VaK MH)

326 771 189,
326 776 728

 

602 673 156

veřejné osvětlení (ELTRO ŠŤASTNÝ) 
<- v případě poruchy ve dnech pracovního volna nahlaste poruchu Městské policii 
720 995 204 krizová linka Krajské veterinární správy pro hlášení hromadných úhynů zvířat i volně žijících, pro hlášení havárií při přepravě zvířat a pro hlášení podezření z nebezpečné nákazy zvířat (KVSS 24h)

Tísňová volání

112 Tísňová linka - integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie ČR)
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR