Vedení města

Ing. Jiří Plíhal

starosta města
Tel: 326 776 601
Mob: 720 949 362
radnice přízemí, kancelář starosty

Mareš Jan, Ing.

1. místostarosta města
Tel: 326 776 602
Mob: 702 222 902
radnice přízemí, kancelář č.: 5

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.

2. místostarosta města
Tel: 326 776 602
Mob: 777 887 320
radnice přízemí, kancelář č.: 5

Kancelář vedoucího úřadu (KVÚ)

Galetková Kamila, Mgr.

tajemník MÚ, řídí odbor KVÚ
Tel: 326 776 603
Mob: 702 291 605
radnice přízemí, kancelář č.: 2

Libichová Jitka

asistentka KVÚ,
sekretariát, ztráty a nálezy

Tel: 326 776 613
Mob: 720 053 149
radnice přízemí, kancelář č.: 3

Studničný Michal

podatelna,
vývěsy na úřední desku

Tel: 326 776 611
radnice přízemí, kancelář č.: 23

Rychlý Aleš

krizové řízení, kulturní záležitosti
Tel: 326 776 617
Mob: 725 805 641
radnice přízemí, kancelář č.: 6

Weiss Martin, Mgr.

koordinační a programový pracovník
Tel: 326 776 648
Mob: 606 635 289
radnice přízemí, kancelář č.: 6

Tomášová Zuzana, Mgr. Ing.

právní služby
Tel: 326 776 706
Mob: 720 987 307
radnice přízemí, kancelář č.: 7

Matějů Radek, Ing.

podpora IT procesů, portály, základní registry, GIS
Tel: 326 776 740
radnice přízemí, kancelář č.: 7

Novák Pavel

Správce IT a komunikač. technologií
Tel.: 326 776 615
Mob: 727 830 877 
radnice 2. patro, kancelář č.: 208

IT, správce webu

Finanční odbor (FO)

Veselý Václav, Ing.

vedoucí odboru
rozpočet města, finanční řízení a kontrola
Tel: 326 776 620
Mob: 607 023 089
radnice přízemí, kancelář č.: 9

Coufalova Marcela, DiS.

hlavní účetní,
zástupce vedoucího odboru,
vedoucí oddělení účtárna

Tel: 326 776 627
radnice přízemí, kancelář č.: 11

Pelcová Čupíková Martina, Ing.

účetní
Tel: 326 776 626
radnice přízemí, kancelář č.: 11

Zvěřinová Lenka

fakturace, vymáhání pohledávek
Tel: 326 776 622
radnice přízemí, kancelář č.: 11

Zelinková Iva

majetek, inventarizace
Tel: 326 776 623
radnice přízemí, kancelář č.: 8

Vodáková Jiřina

poplatky za odpad, poplatky za psy
(známky na popelnice, pytle na odpad)
Tel: 326 776 621
radnice přízemí, kancelář č.: 8

Vaníčková Lenka

mzdová účetní
Tel: 326 776 624
radnice přízemí, kancelář č.: 10

Petra Straková, Mgr.

personalistika
Tel: 326 776 628
Mob: 607 023 923
radnice přízemí, kancelář č.: 10

Švermová Růžena

pokladna
Tel: 326 776 612
radnice přízemí, kancelář č.: 24 pokladna

Odbor správních činností a živnostenský úřad (SČŽÚ)

Dražilová Marcela, Bc.

vedoucí odboru,
Czech Point
Tel: 326 776 730
Mob: 725 944 680
radnice přízemí, kancelář č.: 12

Vrabcová Jana, Bc.

živnostenský úřad,
Czech Point
Tel: 326 776 731
radnice přízemí, kancelář č.: 14

Vedralová Lenka, DiS.

živnostenský úřad,
Czech Point
Tel: 326 776 732
radnice přízemí, kancelář č.: 15

Šofrlová Radka, DiS.

matrika
Tel: 326 776 641
radnice přízemí, kancelář č.: 13

Křesťanová Irena

evidence obyvatel, matrika - úmrtí
Tel: 326 776 643
radnice přízemí, kancelář č.: 52

Havlová Petra

občanské průkazy, cestovní doklady
Tel: 326 776 644
radnice přízemí, kancelář č.: 16

Cihlářová Iveta

občanské průkazy, cestovní doklady
Tel: 326 776 645
radnice přízemí, kancelář č.: 16

Fajová Lenka

občanské průkazy, cestovní doklady
Tel: 326 776 647
radnice přízemí, kancelář č.: 16

výdejové místo

výdej hotových občanských průkazů a cestovních pasů
Tel: 326 776 649
radnice přízemí, kancelář č.: 16

Šorejsová Lucie

přestupky
Tel: 326 776 637
radnice 1. patro, kancelář č.: 110

Mayerová Andrea

přestupky
Tel: 326 776 646
radnice 1. patro, kancelář č.: 109

Odbor dopravy (OD)

Podlipský Jan, Mgr.

vedoucí odboru
Tel: 326 776 660
Mob: 725 370 081
radnice přízemí, kancelář č.: 22

Krupička Miroslav

dopravní přestupky
Tel: 326 776 662
radnice přízemí, kancelář č.: 21

Mitlener Jan, Bc.

dopravní přestupky
Tel: 326 776 661
radnice přízemí, kancelář č.: 53

Bartošová Petra

řidičské průkazy
Tel: 326 776 665
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Rysová Martina, DiS.

přihlašování vozidel
Tel: 326 776 663
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Brožová Vladimíra

přihlašování vozidel
Tel: 326 776 664
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Brzobohatý Richard

zkušební komisař
Tel: 326 776 666
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Konývka Aleš

zkušební komisař
Tel: 326 776 667
radnice přízemí, kancelář č.: 18

Vojtíšková Lucie, Ing.

silniční správní úřad
Tel: 326 776 744
radnice 2. patro, kancelář č.: 204

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SVZ)

Picková Stanislava, Bc.

vedoucí odboru

sociální péče
Tel: 326 776 700
Mob: 723 452 978
radnice 1. patro, kancelář č.: 107

Kočišová Lenka, DiS.

sociálně právní ochrana dětí
Tel: 326 776 701
Mob: 724 883 599 (jen v pracovní době úřadu)
Mob: 725 977 020 (jen v pracovní době úřadu)
radnice 1. patro, kancelář č.: 106
 

Koliášová Martina, DiS.

sociálně právní ochrana dětí,
náhradní rodinná péče
Tel: 326 776 702
Mob: 724 883 599 (jen v pracovní době úřadu)
Mob: 725 977 020 (jen v pracovní době úřadu)
radnice 1. patro, kancelář č.: 106

Prokorátová Irena, Bc. DiS.

sociálně právní ochrana dětí
Tel: 326 776 704
Mob: 724 883 599 (jen v pracovní době úřadu)
Mob: 725 977 020 (jen v pracovní době úřadu)
radnice 1. patro, kancelář č.: 106
 

Váňová Petra, DiS.

sociálně právní ochrana dětí
kurátor pro děti a mládež
Tel: 326 776 703
Mob: 724 883 599 (jen v pracovní době úřadu)
Mob: 725 977 020 (jen v pracovní době úřadu)
radnice 1. patro, kancelář č.: 105

Braun Petr, Bc.

sociální péče
veřejný opatrovník,
kurátor pro dospělé

Tel: 326 776 707
Mob: 720 042 901
radnice 1. patro, kancelář č.: 105

Jizbová Kateřina, Mgr.

koordinátor komunitního plánování

Karásková Klára, Bc.

školství
Tel: 326 776 705
Mob: 720 831 292
radnice 1. patro, kancelář č.: 105

Odbor investic (OI)

Král Pavel, Ing.

vedoucí odboru 
Tel: 326 776 725
Mob: 724 228 750
COOP Masarykovo nám., 1. patro, kancelář č.: 2

Bucharová Hana

investice
Tel: 326 776 723
COOP Masarykovo nám., 1. patro, kancelář č.: 6

Havlátová Petra, Ing.

investice
Tel: 326 776 720
COOP Masarykovo nám., 1. patro, kancelář č.: 3

Just Miloslav

investice
Tel: 326 776 729
COOP Masarykovo nám., 1. patro, kancelář č.: 4

Kulíková Martina, Mgr.

projektový manažer
Tel: 326 776 618
Mob: 725 579 616
COOP Masarykovo nám., 1. patro, kancelář č.: 5

Šindelář Ondřej, Mgr.

projektový pracovník
Tel: 326 776 619
Mob: 720 070 039
COOP Masarykovo nám., 1. patro, kancelář č.: 3

Odbor komunálního hospodářství (OKH)

Sieber Zdeněk

vedoucí odboru
správa budov, pracovní četa

Tel: 326 776 727
Mob: 725 895 511
radnice 1. patro, kancelář č.: 101

Kandráčová Alena

vedoucí oddělení komunálního hospodářství
pozemky, užívání VP

Tel: 326 776 722
radnice 1. patro, kancelář č.: 103

Bičíková Jaroslava, Bc.

veřejná zeleň, mobiliář, hřiště, památky
Tel: 326 776 724
Mob: 725 895 500
radnice 1. patro, kancelář č.: 102

Musil Jan

místní a účelové komunikace, VP, VO, MR, dešťová kanalizace
Tel: 326 776 728
radnice 1. patro, kancelář č.: 108

Herbstová Lucie, Ing.

hospodaření s (ne)bytovým fondem
Tel: 326 776 726
radnice 1. patro, kancelář č.: 103

Jirešová Lenka

správa bytového fondu a nebytového fondu k pronájmu
Tel: 326 776 795
Mob: 720 823 448
radnice 1. patro, kancelář č.: 104

Skupová Iva

správa nebytového fondu a technických zařízení
Tel: 326 776 796
Mob: 720 987 308
radnice 1. patro, kancelář č.: 104

Stránská Dana, Ing.

komunální odpad, energetický management
Tel: 326 776 721
Mob: 725 895 420
radnice 1. patro, kancelář č.: 102

Světlík Jan, MgA.

architekt města
Mob: 777 137 987
radnice přízemí, zasedací místnost
konzultace pro veřejnost: 1x za 14 dní, sudá středa, 16:00 - 17:00

Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP)

Štancíková Eva

vedoucí odboru

stavební úřad
Tel: 326 776 750
Mob: 702 220 060
radnice 2. patro, kancelář č.: 210

Bukvičková Marcela, DiS.

územní plánování
Tel: 326 776 754
radnice 2. patro, kancelář č.:202

Steblová Šárka, Mgr.

územní plánování
Tel: 326 776 741
radnice 2. patro, kancelář č.:201

Bendásek Tomáš, Mgr.

památková péče
Tel: 326 776 745
Mob: 720 062 599
radnice 2. patro, kancelář č.: 204

Vodáková Tereza

administrativa pro SÚ a ÚÚP
Tel: 326 776 756
radnice 2. patro, kancelář č.:207

Odbor výstavby a územního plánování - oddělení stavební úřad (SÚ)

Piskačová Eva

stavební úřad
Tel: 326 776 747
radnice 2. patro, kancelář č.: 205

Rychlý Zdeněk

stavební úřad
Tel: 326 776 749
radnice 2. patro, kancelář č.: 207

Adam Daniel

stavební úřad
Tel: 326 776 748
radnice 2. patro, kancelář č.: 207

Odbor životního prostředí (OŽP)

Vojtek Petr, Ing.

vedoucí odboru

vodoprávní úřad
Tel: 326 776 742
Mob: 702 222 845
radnice přízemí, kancelář č.: 51

Hejnová Lenka, Mgr.

vodoprávní úřad
Tel: 326 776 755
radnice přízemí, kancelář č.: 50

Lacina Patrik, Ing.

vodoprávní úřad
Tel: 326 776 743
radnice 2. patro, kancelář č.: 203

Mauric Lukáš

lesy, myslivost, rybářství
Tel: 326 776 753
radnice přízemí, kancelář č.: 50

Sedláčková Dáša

ochrana přírodyzemědělský půdní fond, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče, rostlinolékařská péče, včelařství
Tel: 326 776 752
radnice přízemí, kancelář č.: 50

Vajzrová Jana, DiS.

ochrana ovzduší, nakládání s odpady
Tel: 326 776 751
radnice 2. patro, kancelář č.: 203

Městská policie

Kožený Petr, Bc.

velitel MP
Tel: 326 776 770
Mob: 607 523 225

Volf Karel, Bc.

zástupce velitele MP
Tel: 326 776 770
Mob: 724 153 947

Služebna MP

Tel: 326 771 240

Adresa
Městská policie
Masarykovo náměstí 1
295 01 Mnichovo Hradiště

Hlídka MP

Mob: 602 473 156

 

Organizace a zařízení města

 

Městské informační centrum

pracovník infocentra
Tomáš Hejdrych
Tel: 326 772 464
Mob: 607 015 094

 

Facebook
Městské informační centrum Mnichovo Hradiště

 

Kontaktní adresa
Městské informační centrum
Poříčská 27
295 01 Mnichovo Hradiště

DPS

Kontakt
Tel: 326 772 282

Adresa
Dům s pečovatelskou službou
Družstevní 1451
295 01 Mnichovo Hradiště

Sportovní hala BIOS

správce haly
Petr Koťátko
Tel: 730 666 739

Adresa
Sportovní hala BIOS Mn. Hradiště
Sokolovská 322
295 01 Mnichovo Hradiště

Sběrný dvůr

obsluha sběrného dvora
Tel: 724 345 151

Adresa
Sběrný dvůr Mnichovo Hradiště
Hrnčířská ulice 1469
295 01 Mnichovo Hradiště

Kamelot: zpravodaj města MH

šéfredaktor
Mgr. Martin Weiss

inzerce
Ing. Dana Stránská
Tel.: 326 776 721

KLUB Mn. Hradiště s.r.o.

jednatel
Dominik Malý
Mob: 735 225 225

produkční divadla
Barbora Balejová
Mob: 607 015 300

vedoucí kina
PhDr. Marcela Jindříšková
Mob: 607 015 072

Fakturační adresa
KLUB Mn. Hradiště s.r.o.
Masarykovo náměstí 299
295 01 Mnichovo Hradiště

Kontaktní adresa
Poříčská 27
295 01 Mnichovo Hradiště

Volnočasové centrum MH

správce
Otakar Menzel
Mob: 728 955 658

Adresa
Volnočasové centrum Mn. Hradiště
Zámecká 744
295 01 Mnichovo Hradiště

Městská knihovna

vedoucí knihovny
Jana Jedličková
Tel: 326 776 738

Adresa
Městská knihovna
Turnovská 717
295 01 Mnichovo Hradiště

Městský hřbitov

správce hřbitova
Martina Bachová 
Tel: 605 252 917 

Adresa
Správa hřbitova Mnichovo Hradiště
Dr. Hořice 363
295 01 Mnichovo Hradiště

Provozovatel
Město Mnichovo Hradiště
Tel: 326 776 611 

Muzeum města Mnichovo Hradiště

vedoucí muzea
Mgr. Jana Dumková
Tel: 720 981 281

webové stránky

instagram

facebook

Adresa
Muzeum města Mnichovo Hradiště
V Lípách 148,
sídlo ve 2. patře státního zámku v Mnichově Hradišti
295 01 Mnichovo Hradiště

MAP Mnichovohradišťsko

hlavní manažerka projektu
Mgr. Martina Kestnerová
Mob: 776 009 978

Adresa
Volnočasové centrum Mn. Hradiště
Zámecká 744
295 01 Mnichovo Hradiště

WEB: http://www.map-mh.cz/kontakty/

 

Krizové a havarijní linky

840 850 860 el. proud (ČEZ 24h)
1239 plyn pohotovost (RWE 24h)
326 721 507 vodovody a kanalizace (VaK MB 24h)
326 771 014 vodovody a kanalizace (VaK MH)

326 771 189,
326 776 728

 

602 673 156

veřejné osvětlení (ELTRO ŠŤASTNÝ) 
<- v případě poruchy ve dnech pracovního volna nahlaste poruchu Městské policii 
720 995 204 krizová linka Krajské veterinární správy pro hlášení hromadných úhynů zvířat i volně žijících, pro hlášení havárií při přepravě zvířat a pro hlášení podezření z nebezpečné nákazy zvířat (KVSS 24h)

Tísňová volání

112 Tísňová linka - integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie ČR)
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie ČR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

E-mail: poverenec@mnhradiste.cz

Telefon: +420 326 776 611