Jedná se o webovou službu pro veřejnost, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí:

http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj/

Po kliknutí na tlačítko Veřejný přístup může žadatel, případně zaměstnanec stavebního úřadu, vyplnit žádost o vyjádření k existenci sítí na zájmovém území žadatele. Následně jsou vygenerovány žádosti pro jednotlivé správce, které se buď správci automaticky odešlou na email, nebo je poté žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.

Uživatelská dokumentace

Návod ke službě a pokyny k nastavení webového prohlížeče pro správný chod: http://cz.mawis.eu/ke-stazeni/