Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (o SPOD), ve znění pozdějších předpisů (§ 9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní ochrany (SPO).

Metodika standardů sociálně-právní ochrany dětí v Mnichově Hradišti byla vytvořena v souladu se standardy sociálně-právní ochrany dětí. Metodika standardů sociálně-právní ochrany si klade za cíl, aby praxe provozovaná pracovištěm orgánu sociálně-právní ochrany děti na obci s rozšířenou působností se stala jednotnou a dobře čitelnou jak pro zaměstnance, tak pro cílovou skupinu klientů, vůči nimž je směřována.

Kontrolu naplňování standardů na OSPOD Mnichovo Hradiště provádí Krajský úřad Středočeského kraje.

Informační leták OSPOD