Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (o SPOD), ve znění pozdějších předpisů (§ 9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní ochrany (SPO).

Metodika standardů sociálně-právní ochrany dětí v Mnichově Hradišti byla vytvořena v souladu se standardy sociálně-právní ochrany dětí. Metodika standardů sociálně-právní ochrany si klade za cíl, aby praxe provozovaná pracovištěm orgánu sociálně-právní ochrany děti na obci s rozšířenou působností se stala jednotnou a dobře čitelnou jak pro zaměstnance, tak pro cílovou skupinu klientů, vůči nimž je směřována.

Kontrolu naplňování standardů na OSPOD Mnichovo Hradiště provádí Krajský úřad Středočeského kraje.

OSPOD informační leták pro děti
OSPOD informační leták pro děti - stížnosti
OSPOD informační leták pro dospělé