Kalendář akcí

Akce na Mnichovohradišťsku

Zveřejnění informace podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2020 o kontrolách provedených živnostenským úřadem, Odbor správních činností a živnostenský úřad

 

typy kontroly

fyzické osoby

právnické osoby

celkem

protokoly

8

1

9

záznamy o úkonech předcházejících kontrole

2

1

3

zjištěná porušení

1

1

2

sankce

4000,- Kč

5000,- Kč

9000,- Kč

 

Kontrolní orgán: Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor správních činností a živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště

Druh a předmět provedených kontrol: Dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními dalších zvláštních právních předpisů, vztahujících se na živnostenské podnikání, včetně dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a dodržování vybraných povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolované osoby: Podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště. Celkem bylo za uvedené období provedeno 9 kontrol, z toho bylo 8 podnikajících fyzických osob a 1 podnikající právnická osoba.

Výsledky kontrol: Kontroly byly zaměřeny dle Plánu kontrol r. 2020 zejména na řemeslné živnosti a dále na kontroly sídel a provozoven podnikatelských subjektů (fyzických i právnických osob). Provedenými kontrolami bylo zjištěno porušení povinností uložených živnostenským zákonem celkem v 2 případech, za tato porušení byly uloženy celkem 2 pokuty v celkové výši 9000,- Kč. Nejčastější porušení bylo zjištěno u dodržování povinností dle § 17 odst. 3 živnostenského zákona neoznámením zahájení, popř. ukončení provozování živnosti v provozovně. Častým zjištěním bylo také neúplné označení živnostenské provozovny zákonem stanovenými údaji, kdy zejména chybělo jméno a příjmení podnikatele (obchodní firma nebo název právnické osoby) nebo identifikační číslo osoby; v případě provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, chybělo i jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny. Z provedených kontrol také vyplynulo, že podnikatelé provozující živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, neoznamují živnostenskému úřadu ve stanovené 15ti denní lhůtě ukončení výkonu jeho funkce a ustanovení nového odpovědného zástupce.

 

Marcela Dražilová, vedoucí Odboru správních činností a živnostenský úřad

 

 

 

Evidence obyvatel, trvalý pobyt

28.03.2019 Odbor správních činností a živnostenský úřad (SČŽÚ)

Potřebuji vyřídit (životní situace) Evidence obyvatel, Trvalý pobyt · Hlášení trvalého pobytu https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx · Ukončení trvalého... přečíst celé

Občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem

04.07.2018 Odbor správních činností a živnostenský úřad (SČŽÚ)
Občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem

Od 1. 7. 2018 jsou všechny standardní občanské průkazy vybaveny kontaktním elektronickým čipem. K čemu slouží, jak ho používat a co je jeho výhodou se dočtete v přiloženém letáku. /data/soubory/2018/letak-op-kontaktnim-elektro... přečíst celé

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

02.07.2018 Odbor správních činností a živnostenský úřad (SČŽÚ)
Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný ….. cestovní pas? Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám... přečíst celé

Systém EasyGo – úspora času při odbavení na letišti

21.03.2018 Odbor správních činností a živnostenský úřad (SČŽÚ)
Systém EasyGo – úspora času při odbavení na letišti

Systém EasyGo přinesl držitelům biometrických pasů starším 15ti let, kteří jsou občany členského státu EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, bezprostřední výhodu v podobě úspory času při přechodu vnějších hranic,... přečíst celé