Kalendář akcí

Akce na Mnichovohradišťsku

Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 23. 4. 2018 Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti a související dokumenty. Tyto zásady byly aktualizovány zastupitelstvem dne 18. 6. 2018. Město tak má transparentní pravidla pro dohodu se stavebníky, jak by se měli podílet na vybudování nezbytné veřejné infrastruktury s výstavbou související. Zásady cílí především na větší komerční výstavbu - nevztahují se např. na stavby do 600 metrů čtverečních zastavěné plochy, na výstavbu bytových a rodinných domů v zastavěném území a tam, kde je v lokalitě dobudovaná veškerá potřebná veřejná infrastruktura. Podrobné podmínky najdete v dokumentu Zásady pro výstavbu v Mnichově Hradišti.

Území města má rozlohu více než 34 km2. Dle platného územního plánu jsou téměř 2 km2 ploch vedeny jako volné zastavitelné území pro bydlení, výrobu, skladování či jinou komerční zástavbu. Vzhledem k blízkosti průmyslových aglomerací Mladé Boleslavi, Liberce či Prahy, a dobré dopravní dostupnosti, je město ohroženo těžko regulovanou a rozsáhlou průmyslovou a komerční výstavbou, vznikem skladů nebo výstavbou developerských projektů pro bydlení na zelené louce.

Výrazný nárůst zastavěných ploch by pro město byl okamžitou (nejen) finanční zátěží. Především by ale znamenal výrazně vyšší náklady do budoucna na budování, udržování stavu a kvality veřejné infrastruktury. Daňové výnosy, které nové firmy a občané do města přinesou nedosahují nákladů s nárůstem spojených. Závazek stavebníků, že potřebnou veřejnou infrastrukturu vybudují, tak umožní financovat část zvýšených nákladů.

Uzavření plánovacích smluv či smluv o poskytnutí finančního plnění dle těchto zásad především u komerční výstavby nebo výstavby pro bydlení na zelené louce umožní vybudování a udržení kvality infrastruktury pro pěší/cyklo/motorovou dopravu, vybudování či posílení kapacity vodovodů a kanalizace. Dohoda mezi stavebníkem a městem, která je pro stavebníka vždy dobrovolná, zároveň umožní vyvážení komerčního zájmu se zájmem veřejným.

Zájemci o dohodu s městem dle Zásad pro výstavbu se mohou obracet na vedoucího Odboru investic a komunálního hospodářství, Ing. Pavla Krále (tel. 326 776 725, ).

Změny v provozu na vlakovém nádraží

11.08.2020 Výstavba ve městěfotogalerie
Změny v provozu na vlakovém nádraží

Mnichovohradišťské nádraží prochází od července kompletní rekonstrukcí a v rámci jeho provozu se mění od začátku týdne několik důležitých provozních záležitostí: • Prodej jízdenek dopravců České dráhy i Arriva Střední Čechy... přečíst celé

Zásady pro výstavbu - kontaktní osoba

Ing. Pavel Král
vedoucí odboru Investic a komunálního hospodářství
tel: 326 776 725

radnice 1. patro, kancelář č.: 101

Výstavba ve městě - rozvojové lokality