O záměru společnosti RP Fortis rozšířit svůj výrobní areál v Hrnčířské ulici na trojnásobek již město dříve informovalo. Přestože městský úřad vyslovil několik námitek vůči stavbě, zejména kvůli nedostatečnému dopravnímu napojení areálu, společnost získala začátkem listopadu nepravomocné stavební povolení. Město se vůči němu odvolalo a zvažuje vydání stavební uzávěry na dotčené plochy.

Předmětem projektu, který chce společnost RP Fortis realizovat, je především přístavba skladovací haly. Ta by měla vyrůst na ploše zhruba 1000 metrů čtverečních a navazovat by na ni měla nová oplocená a osvětlená manipulační plocha. Záměr investora odpovídá možnosti využití dané plochy dle platného územního plánu a její součástí je rovněž zelená střecha. Město však projekt rozporuje zejména v otázce dopravní obslužnosti.

Investor konstatuje, že růst prodejů mezi lety 2016 a 2020 vedl k potřebě větších skladovacích ploch. Ty společnost našla v bývalém areálu Liazu, což ovšem vedlo k nárůstu dopravy mezi výrobním areálem a sklady. Vybudování skladových kapacit přímo ve výrobním areálu podle společnosti povede k normalizaci dopravní situace.

„Investor na začátku příprav projektu avizoval jen drobné zvýšení dopravní zátěže v lokalitě, od té doby však zvýšil obrat a dále roste. Lze proto očekávat, že v delším horizontu realizace stavby vyšší dopravní zátěž skutečně přinese,“ nesouhlasí místostarosta Jan Mareš.

Další námitky ze strany města se týkaly zeleně, účastníků stavebního řízení, parkování a výškového profilu stavby. Stavební úřad všechny námitky rozporoval jako neodůvodněné. Za požadavkem na vznik nového napojení areálu ze strany u železniční trati si však radnice stojí, podává odvolání a u advokátní kanceláře prověřuje případnou stavební uzávěru.