V realizaci

Lávka u Černé silnice přes Jizeru
   Společný projekt města Mnichovo Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a cyklisty z Mnichova Hradiště do Kláštera. Lávka vznikne v místech, kde existovalo přemostění minimálně od 2. poloviny...
Vybavení Městské knihovny v Mnichově Hradišti mobiliářem a technikou
  Městská knihovna v Mnichově Hradišti získá 7 oboustranných pojízdných regálů, které budou umístěny v oddělení pro dospělé místo stávajících nevyhovujících regálů z 80. let 20. století. Mobilita nových regálů umožní...
Adaptační skupiny v Mnichově Hradišti
Od dubna do sprna 2022 otevřelo město Mnichovo Hradiště 3 adaptační skupiny pro děti, které uprchly před válkou na Ukrajině. V Komunitním centru Mírová byla umístěna adaptační skupina pro děti předškolního věku, ve...
Revitalizace sídliště Jaselská
Revitalizace sídliště Jaselská (prostoru vymezeného licemi V Cestkách, Jaselská, Čsl. armády a Víta Nejedlého) se připravuje od roku 2017. Přípravy probíhaly v několika krocích. Stručný popis úprav sídlištěRekonstrukce ulic. ...
Sídliště Jaselská - stavební úpravy uličních prostorů
Stavební úpravy ulic Jaselská, V Cestkách a Čsl. armády jsou vyvolány špatným stavebně technickým stavem komunikací, které jsou již na konci své životnosti, nevyhovujícím stavem z hlediska požadovaného dopravního režimu a dále...
Lavička Václava Havla
foto ilustračníVedení města se rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku na lavičku Václava Havla, která bude umístěná v parku u nádraží „Tyršových sadech“, jako připomínka prvního porevolučního prezidenta V. Havla. Ve městě tím tak...
Rozšíření kapacit MŠ Mírová
Projekt Rozšíření kapacit MŠ Mírová v Mnichově Hradišti je spolufinancován Evropskou unií.Stručný popis projektu:Záměrem projektu je zřízení nové třídy MŠ pro 24 dětí a propojení stávajících objektů Mateřské školy Mírová v...
Veřejné osvětlení v části obce Olšina – rekonstrukce
V části obce Olšina proběhne kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení – jedná se o celkovou výměnu vedení, zemění, sloupů, svítidel i rozvaděčů. Město se tak připojuje ke stavební akci společnosti ČEZ, a. s., která v Olšině...
Revitalizace Masarykova náměstí
Živé srdce města – místo, kde se můžeme scházet, pohodlně a bezpečně pohybovat, místo, které na nás působí hezky a příjemně, a navíc místo, které je smysluplně a prakticky navržené. Tak by mohlo vypadat centrum Mnichova...
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
 Pro zvýšení sběru separovaného odpadu zavede město Mnichovo Hradiště v rámci projektu  Dobrovolného svazku obcí EKOD tzv. door-to-door formu sběru. Záměrem je zavedení sběru papíru, plastů a bioodpadu přímo od rodinných domů....
Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská - I. etapa
Projekt revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská vychází z Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská, která byla schválena v roce 2018.V rámci projektu zeleně byla nejdříve zpracováno dendrologické posouzení všech...