V realizaci

Lavička Václava Havla
Alej z Dnebohu do Přestavlk a Hoškovic
Mezi místními částmi Dneboh a Hoškovice bude obnovena zaniklá cesta s alejí. Alej bude založena z tradičních odrůd ovocných stromů, bude sloužit jako důležitý krajinný a orientační prvek, útočiště živočichům, prevence proti...
Sídliště Jaselská - stavební úpravy uličních prostorů
Stavební úpravy ulic Jaselská, V Cestkách a Čsl. armády jsou vyvolány špatným stavebně technickým stavem komunikací, které jsou již na konci své životnosti, nevyhovujícím stavem z hlediska požadovaného dopravního režimu a dále...
Revitalizace Masarykova náměstí
 Živé srdce města – místo, kde se můžeme scházet, pohodlně a bezpečně pohybovat, místo, které na nás působí hezky a příjemně, a navíc místo, které je smysluplně a prakticky navržené. Tak by mohlo vypadat centrum Mnichova...
Lávka u Černé silnice přes Jizeru
   Společný projekt města Mnichovo Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a cyklisty z Mnichova Hradiště do Kláštera. Lávka vznikne v místech, kde existovalo přemostění minimálně od 2. poloviny...
Nové vybavení pro hasiče
Ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS se městu podařilo získat příspěvek 100 tisíc Kč na vybavení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště. Jedná se o nářadí, které hasičům poslouží...
Revitalizace sídliště Jaselská
 Revitalizace sídliště Jaselská (prostoru vymezeného licemi V Cestkách, Jaselská, Čsl. armády a Víta Nejedlého) se připravuje od roku 2017. Přípravy probíhaly v několika krocích. Stručný popis úprav sídlištěRekonstrukce ulic. ...
Veřejné osvětlení v části obce Olšina – rekonstrukce
V části obce Olšina proběhne kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení – jedná se o celkovou výměnu vedení, zemění, sloupů, svítidel i rozvaděčů. Město se tak připojuje ke stavební akci společnosti ČEZ, a. s., která v Olšině...
Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská - I. etapa
Projekt revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská vychází z Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská, která byla schválena v roce 2018.V rámci projektu zeleně byla nejdříve zpracováno dendrologické posouzení všech...