Výbory zastupitelstva jsou poradními orgány zastupitelů. Každá obec ze zákona zřizuje finanční a kontrolní výbor, další výbory jsou ustanovovány dle zvážení zastupitelstva. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Výbory zasedají neveřejně a podle potřeby a vydávají doporučení zastupitelstvu. Komunikaci s vedením města a místními částmi zprostředkovávají osadní výbory.

Finanční výbor

Předseda:
Ing. Karel Maděra

4 členové

Kontrolní výbor

Předseda:
Jaroslav Trpkoš

4 členové

Výbor pro rozvoj a územní plánování

Předseda:
Ing. Jan Mareš

4 členové