Stav pořizování a nahlížení do územně plánovacích dokumentací

  • Informace o aktuálním stavu při pořízení (projednání, schválení, vydání a účinnost) konkrétní územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán) jsou uvedeny pod odkazem dané obce (viz výše).
  • Do právě projednávané územně plánovací dokumentace lze nahlížet u pořizovatele této dokumentace (MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a územního plánování - pokud není u konkrétní obce uvedeno jinak) a u obce, pro kterou je tato dokumentace pořizována.
  • Do platné (vydané/schválené) územně plánovací dokumentace lze nahlížet u obce, pro kterou byla tato dokumentace pořízena, u pořizovatele této dokumentace (MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a územního plánování - pokud není u konkrétní obce uvedeno jinak), na příslušném stavebním úřadu a na Krajském úřadu Středočeského kraje, Odbor územního a stavebního řízení.
  • Do dokladové dokumentace pořizované územně plánovací dokumentace lze nahlížet u pořizovatele této dokumentace (MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a územního plánování  - pokud není u konkrétní obce uvedeno jinak).
  • Do dokladové dokumentace vydané/schválené územně plánovací dokumentace lze nahlížet u příslušné obce (obecní úřad).