Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Úplné znění Územního plánu Chocnějovice po vydání Změny č. 2

textová část

grafická část

účinnost od:
27.07.2019
 

Změna č. 2 Územního plánu Chocnějovice

textová část

grafická část

vydána dne:
11.07.2019

účinnost od:
27.07.2019

Právní stav Územního plánu Chocnějovice po vydání Změny č.1

textová část

grafická část

účinnost od:
06.12.2011

Změna č.1 Územního plánu Chocnějovice

opatření obecné povahy (OOP) č.1/2011,
kterým se vydává Změna č.1 ÚP Chocnějovice

grafická část

textová část

vydána dne:
16.11.2011

účinnost od:
06.12.2011

Územní plán Chocnějovice

opatření obecné povahy (OOP) č.1/2009,
kterým se vydává Územní plán Chocnějovice

grafická část

textová část

vydán dne:
13.05.2009

účinnost od:
07.06.2009

Zpráva o uplatňování Územního plánu Chocnějovice (2021)

schválena ZaO Chocnějovice
dne 30.06.2022
usnesením č. 19/2022

Zpráva o uplatňování Územního plánu Chocnějovice (2015)

schválena ZaO Chocnějovice
dne 29.06.2016
usnesením č. 40-2016