Upozornění:
Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 6 MB a nesmí obsahovat přílohy ve formátu *.ZIP.

E-mailové adresy zaměstnanců Městského úřadu

Adresa se píše bez diakritiky (bez háčků a čárek) ve tvaru:

jmeno.prijmeni@mnhradiste.cz

Tedy jméno a příjmení zaměstnance oddělené tečkou následované znakem "@" a doménou "mnhradiste.cz"

Příklady konkrétních e-mailových adres:
Mgr. Kamila Galetková = kamila.galetkova@mnhradiste.cz
Ing. Miloš Krůfa = milos.krufa@mnhradiste.cz

Ostatní adresy

E-mail Popis
starosta města
tajemník úřadu
podatelna (slouží pro běžnou komunikaci, ne pro oficiální podání)
elektronická podatelna (slouží pro oficiální podání)
odbor správy majetku a rozvoje města
městské informační centrum
městská policie
městská knihovna
muzeum města
správce webových stránek města
pověřenec pro ochranu osobních údajů