Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Úplné znění Územního plánu Branžež po vydání Změny č. 2

textová část

grafická část

účinnost od:
25.06.2021

Změna č. 2 Územního plánu Branžež

textová část

grafická část

vydána dne:
09.06.2021

účinnost od:
25.06.2021

Úplné znění Územního plánu Branžež po vydání Změny č. 1

textová část

grafická část

účinnost od:
11.04.2019

Změna č. 1 Územního plánu Branžež

textová část

grafická část

vydána dne:
26.03.2019

účinnost od:
11.04.2019

Územní plán Branžež

textová část

grafická část

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

vydán dne:
09.09.2014

účinnost od:
24.09.2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Branžež
(2014-2018)

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena ZaO Branžež
dne 26.04.2021
usnesením č. 6 bod c)