Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Právní stav Územního plánu Koryta po vydání Změny č. 1

textová část

grafická část

účinnost od:
27.10.2009

Změna č. 1 Územního plánu Koryta

opatření obecné povahy (OOP) č.1/2009,
kterým se vydává Změna č.1 ÚP Koryta

grafická příloha OOP č. 1/2009

textová část Změny č. 1 ÚP Koryta

vydána dne:
08.10.2009

účinnost od:
27.10.2009

Územní plán Koryta

textová část

grafická část

vydán dne:
10.3.2008

účinnost od:
26.3.2008

Zpráva o uplatňování Územního plánu Koryta (2020)

veřejná vyhláška

Oznámení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Koryta

Zpráva o uplatňování Územního plánu Koryta (2013)

schválena ZaO Koryta
dne 27.12.2013
usnesením č. 13/2013