Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Úplné znění Územního plánu Boseň po vydání Změny č. 1

textová část

grafická část

účinnost od:
14.06.2019

Změna č. 1 Územního plánu Boseň

textová část

grafická část

vydána dne:
29.05.2019

účinnost od:
14.06.2019

Územní plán Boseň

textová část

grafická část

vydán dne:
21.11.2012

účinnost od:
06.12.2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu Boseň

Návrh zprávy o uplatňování ÚP

veřejná vyhláška
oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Boseň