Název ÚPD, ÚPP Datum vydání
a účinnosti

Úplné znění Územního plánu Boseň po vydání Změny č. 2

textová část

grafická část

účinnost od:
14.07.2022

Změna č. 2 Územního plánu Boseň

textová část

grafická část

vydána dne:
29.06.2022

účinnost od:
14.07.2022

Úplné znění Územního plánu Boseň po vydání Změny č. 1

textová část

grafická část

účinnost od:
14.06.2019

Změna č. 1 Územního plánu Boseň

textová část

grafická část

vydána dne:
29.05.2019

účinnost od:
14.06.2019

Územní plán Boseň

textová část

grafická část

vydán dne:
21.11.2012

účinnost od:
06.12.2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu Boseň (2020)

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena ZaO Boseň
dne 09.09.2021
usnesením č. 7/2021

Zpráva o uplatňování Územního plánu Boseň (2016)

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena ZaO Boseň
dne 16.03.2017
usnesením č.2/2017 čl. 1 bod 6