poskytovatel údaje o území pasport sledovaného jevu
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 81, 82
České dráhy a.s. 67, 68, 69, 70, 74
ČD-Telematika a.s. 82
České Radiokomunikace a.s. 81
82
ČEPS, a.s. 73
ČEZ Distribuce, a.s. 72
72 RZ
73
73 RZ
82
Fibernet, a.s. 82
Krajský úřad Středočeského kraje 118 PRVKÚK
Ministerstvo obrany ČR 82
82 III
Ministerstvo vnitra ČR 81
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou 69, 70
RIO Média a.s. 82
RWE GasNet, s.r.o. 73, 74, 75
Správa železniční dopravní cesty s.o. 67 - 82
T-Mobile Czech Republic a.s. 81, 82
Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s.
67, 68, 69, 70
UPC Česká republika, s.r.o. 82
VČP Net, s.r.o. 75