Ve čvrtek 26. 5. od 17:30 zveme všechny, kterým leží na srdci Masarykovo náměstí, do městského kina, kde proběhne vyhlášení výsledků architektonické soutěže za účasti zástupců tří oceněných návrhů.

Příprava revitalizace Masarykova náměstí se v první polovině tohoto roku posunula do další fáze. V lednu jsme vyhlásili architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů a na konci dubna porota vybrala tři návrhy, které budou oceněny.

Na setkání se dozvíte, jak soutěž probíhala a jaké další kroky budou nyní následovat. Ocenění architekti budou prezentovat své návrhy a samozřejmě bude vyhrazen prostor pro diskuzi a otázky. Zároveň bude zahájena výstava všech soutěžních návrhů, které jsme do soutěže obdrželi. Soutěžní návrhy si zájemci mohou ve vestibulu kina prohlédnout až do 30. 6.