V pondělí 20. ledna vypsal městský úřad výběrové řízení na první etapu revitalizace Masarykova náměstí, která bude po letech příprav, debat a veřejných setkání letos zahájena. První etapa promění ve staveniště jižní část náměstí, a to od křižovatky před Hotelem U Hroznu až po křižovatku Turnovské a Jiráskovy ulice.
„Na jednu stranu je skvělé, že nám začíná realizace tohoto mimořádného projektu, na který se už roky těšíme, na druhou stranu víme, že stavba bude znamenat bolestivá omezení zejména v dopravě. Přece jen budou práce probíhat na jedné z nejrušnějších komunikací ve městě,“ shrnuje starosta Ondřej Lochman.
Přiložený výkres naznačuje, jakým způsobem se jižní strana náměstí promění. Nejznatelnější novinkou jsou přesunuté zálivy pro autobusy, úprava parkovacích míst, nová stromořadí u radnice i naproti přes silnici u hostince U Karlových Varů či vznik nového přechodu pro chodce na křižovatce v jihozápadním rohu náměstí.
Práce odstartují po odsouhlasení časového harmonogramu a dle možností realizátora.
Na první etapu revitalizace náměstí získalo město dotaci ve výši 2,75 milionu korun, o dva další miliony město zažádalo a čeká na výsledek. Náklady se očekávají mezi 15 a 20 miliony.