Město má za sebou další důležitý krok na cestě k nové podobě Masarykova náměstí. Mnichovohradišťský stavební úřad vydal stavební povolení, nic už tedy nebrání, aby byl vybrán realizátor stavby a ta aby byla v příštím roce zahájena.
Poslední měsíce se na náměstí nesly ve znamení výkopů. Jako poslední končili s údržbou vedení energetici. Nyní jsou všechny sítě pod náměstím zkontrolovány a jsou v dobrém stavu. Řadu let by tak nemělo být nutné jednotlivá vedení znovu odkrývat. Údržba, která proběhla ještě před zahájením vlastní revitalizace náměstí, přináší několik velkých plus. Skutečnost, že sítě jsou už nyní v pořádku, předně usnadní koordinaci stavebních prací po vlastním zahájení revitalizace. Nebude tak například hrozit, že kvůli údržbě potrubí pod náměstím se zpozdí práce nad zemí. Další výhodou je, že včasná péče o podzemní vedení umožní, aby si půda ve výkopech dostatečně „sedla“ a aby v budoucnu nedocházelo 
v místech výkopů k propadům povrchu a tvoření nerovností. Všechny práce rovněž proběhly na náklady správců jednotlivých sítí.
Územní studii revitalizace náměstí i dokumentaci pro stavební povolení si zájemci mohou prostudovat na webu města v kartě Investiční akce a projekty.