VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

Město Mnichovo Hradiště vyhlásilo na začátku roku 2016 soutěž na zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Masarykova náměstí včetně řešení návazných širších vztahů.
V prvním kole soutěže bylo přijato 19 návrhů a porota vyzvala autory sedmi z nich k předložení návrhů do druhého kola. Z druhého kola vyzešly tři návrhy, které získaly ocenění. 
První nebyla udělena. Druhou cena získal návrh Ing. arch. Josefa  Hlavatého a Ing. arch. Lenky Hlavaté z Prahy. O třetí cenu se dělí návrh Dipl. Ing. Tilla Rehwaldta a Ing. Elišky Vaňkové z Drážďan a dále návrh, jehož autorem je pražský ATELIER 111 architekti s.r.o. (Bc. Veronika Indrová, Ing. arch. Barbora Weinzettlová, Ing. arch. Jiří Weinzettl).

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se v Kině Mnichovo Hradiště konalo vyhlášení výsledků soutěže a zároveň zahájení výstavy soutěžních návrhů. Ty zde byly vystaveny do 30. 6.
Seznámit se s nimia a zároveň i s hodnocením poroty je možné v elektronickém katalogu.

 

PRŮBĚH ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE
Vyhlášení soutěže:
5. 1. 2016
Odevzdání soutěžních návrhů 1. kolo: 2. 3. 2016, do 17:00
Odevzdání soutěžních návrhů 2. kolo: 20. 4. 2016, do 17:00
Sekretář soutěže: Ing. Miloš Krůfa, +420 326 776 720, milos.krufa@mnhradiste.cz
Porota:
Nezávislí: Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.; Ing. Vladimír Sitta; MgA. Markéta Zdebská
Závislí: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. (starosta), Ing. Jana Podzimková (zastupitelka)
Náhradníci nezávislí: Ing. arch. Jakub Adamec
Náhradníci závislí: Miroslav Korych (zastupitel)

Soutěžní podmínky:
Soutěžní podmínky
Soutěžní podklady
Doplňující podklady
Dotazy a odpovědi (22.2.2016)

Co si od vyhlášení soutěže slibují představitelé města a jednotliví členové poroty se můžete odzvědět v tomto videu: