Vážení Hradišťáci, na Masarykově náměstí dochází od pondělí 12. října k významným změnám v dopravě: mění se stanoviště odjezdů a příjezdů autobusů, parkování i průjezdnost, a to s ohledem na různá data těchto změn.

V následujících dnech to bude náročné, prosíme, abyste věnovali pozornost následujícímu příspěvku, přesunům stanovišť autobusů a jejich odjezdů, a pomohli nám tyto informace sdílet.

Neváhejte se, prosíme, ptát na cokoliv, co může vyplynout jako nejasnost. Jsme vám plně k dispozici jak prostřednictvím odpovědných pracovníků, tak na Facebooku města Mnichovo Hradiště.

KE ZMĚNÁM V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

 • autobusy zastaví na starých stanovištích naposledy v pondělí 12. října,
 • následně pojedou linky od Mladé Boleslavi nebo Březiny pojedou od zdravotního střediska ulicí Jana Švermy na Dopravní terminál, zastávka náměstí má náhradní stanici u zdravotního střediska,
 • linky vedené od Kláštera Hradiště n/J zastaví v dočasné náhradní stanici v Palackého ulici místo na náměstí a buď zde skončí/začnou, nebo pokračují dále na Dopravní terminál,
 • linky od Kněžmostu skončí/začnou po dobu uzavírky na Dopravním terminálu,
 • autobusy na náměstí zaparkují naposledy v pátek 16. října,
 • od soboty 14. listopadu budou zprovozněny nové zastávky na náměstí (silnice II/610 neboli Turnovská ulice).

OPATŘENÍ DOČASNÁ

V době od pondělí 12. října do pátku 13. listopadu:

 • úplná uzavírka parkoviště v jižní části náměstí pro vjezd a výjezd vozidel stavby u křižovatky ulic Palackého a Turnovská,
 • omezení průchodu chodců před hlavním vchodem do Městského úřadu (stavbou se bude procházet koridorem pro pěší),
 • uzavírka vjezdu k autobusovým zastávkám na Masarykově náměstí ze silnice Turnovská (II/610),
 • zrušení všech autobusových zastávek na Masarykově náměstí,
 • zrušení podélných parkovacích míst v ulici Palackého v úseku délky 24 metrů před č.p. 694 a 235 a v úseku délky 15 metrů před č.p.40 pro náhradní zastávku BUS „Náměstí, Mnichovo Hradiště“ pro směr na Klášter Hradiště n/J,
 • zrušení podélných parkovacích míst v ulici Víta Nejedlého v úseku délky 12 metrů,
 • prodloužení zastávek BUS před č.p.596 a č.p.1497,
 • náhradní parkovací místa (podélné a kolmé stání) v severní části náměstí ,
 • jednosměrný vjezd a výjezd na silnici Palackého (II/277),
 • parkování na náhradních parkovacích místech v režimu s parkovacím kotoučem: max. 1 hodina v době Po-Pá 7 – 17 hod,
 • práce na silnici II/610 v ulici Víta Nejedlého v úseku délky cca 50 metrů od křižovatky II/277 a II/610 – v této souvislosti je dočasně zrušeno parkoviště (šikmé stání) v ulici Víta Nejedlého před č.p.9 pro zajištění obousměrného průjezdu kolem uzavřené části silnice II/610.

V době od pondělí 12. října do středy 28. října:

 • zúžení silnice II/610 na straně u Městského úřadu a obousměrný provoz (minimální jízdní pruhy),
 • uzavření chodníku v ulici Turnovská v úseku od Masarykova náměstí před č.p.692 až k č.p. 717, převedení chodců na druhou stranu,
 • částečná uzavírka silnice II/610 v ulici Turnovská v úseku od Masarykova náměstí před č.p.692 až k č.p.717, silnice průjezdná jedním pruhem, provoz řízen semafory.

V době od čtvrtka 29. října do pátku 13. listopadu:

 • úplná uzavírka silnice II/610 v úseku od kř. II/277 ke křižovatce s ul. Jiráskova,
 • omezení průchodu pěších v ulici Turnovská chodník před č.p.694 až k č.p.717 (průchod stavbou koridory pro pěší).

OPATŘENÍ TRVALÁ

 • autobusy zastaví na starých stanovištích naposledy 12. října,
 • autobusy na náměstí zaparkují naposledy v pátek 16. října,
 • od soboty 14. listopadu budou zprovozněny nové zastávky na náměstí (silnice II/610 neboli Turnovská ulice).

Příklady

Pokud pojedete na Hubálov, nastupovat/vystupovat budete od pondělí 12.10. u zdravotního střediska, dokud se neuvedou do provozu nové zastávky na Masarykově.

Pokud cestujete do Mladé Boleslavi, nadále nastupujete u Sokolovny, dokud se 14. listopadu nezprovozní zastávky na Masarykově náměstí.