Velký zájem občanů o budoucí proměnu Masarykova náměstí nás příjemně překvapil organizátory veřejné debaty, která se konala 9. 11. 2015. Na setkání, jehož výsledky ovlivní zadání architektonické soutěže, dorazilo více než 100 účastníků a v sále Klubu bylo těžké najít volnou židli.

Proměna Masarykova náměstí je jednou z priorit současného vedení města. To se už dříve přesvědčilo, že otázka náměstí je v Hradišti ostře sledovaným tématem. I proto se zástupci města rozhodli vyslechnout názor občanů a poradit se s nimi o tom, jakými úpravami by mělo náměstí projít. Vzhledem k vysokému počtu účastníků se ukázalo jako rozumné rozhodnutí spojit se se zkušeným facilitátorem, tedy odborníkem na moderování podobných diskuzí.

Vlastní debatu odstartoval moderátor Martin Nawrath z Nadace Partnerství otázkou, jaké nesporné klady a hodnoty současné náměstí má. Jako první byla podle očekávání jmenována zeleň, která se po závěrečném sčítání dočkala vůbec největšího ocenění. Dále například historický ráz náměstí (samostatně byl vypíchnut morový sloup), živá povaha náměstí nebo jeho otevřený charakter. Stejným způsobem se postupovalo v otázce problémů (nejčastěji účastníci kritizovali podloubí, skutečnost, že součástí náměstí je autobusové nádraží, že tudy projíždí nákladní automobily nebo že je zde nedostatečný prostor pro setkávání) a možných návrhů zlepšení (instalace sochy Václava Budovce z Budova a vodního prvku, vytvoření relaxační zóny, kde by bylo možné nerušeně posedět, zajištění častějších kontrol městské policie či zřízení informačního bodu pro turisty).

Poté, co skončilo prosté vyjmenovávání kladů, záporů a možných zlepšení, přišla náročnější část. Všichni účastníci dostali pět lepítek pro každý okruh otázek, a ty mohli následně přidělit těm připomínkám či návrhům, které považovali za nejdůležitější.  Výsledky debaty sepsané na velkých arších papíru moderátor debaty vyhodnotil a vy si shrnutí můžete přečíst v samostatné příloze umístěné pod tímto článkem.

Děkujeme všem účastníkům setkání za to, že přišli a aktivně se se zapojili. Organizátoři debaty získali celou řadu zajímavých podnětů a tipů, jak náměstí zlepšit, i představu o tom, které body jsou pro obyvatele prioritní. Závěry debaty jsou pro architekta města Jakuba Chuchlíka jedním z podkladů pro zadání architektonické soutěže, kterou město vypíše do konce prosince. V dubnu příštího roku bychom měli mít výsledky a více jasno v to, jakými úpravami náměstí projde.

Výsledky debaty