Živé srdce města – místo, kde se můžeme scházet, pohodlně a bezpečně pohybovat, místo, které na nás působí hezky a příjemně, a navíc místo, které je smysluplně a prakticky navržené. Tak by mohlo vypadat centrum Mnichova Hradiště za pár let…

Příprava revitalizace Masarykova náměstí se minulý týden posunula do další fáze. Ve čtvrtek navečer byly v kině představeny návrhy, které vzešly z architektonické soutěže, a tři oceněné návrhy osobně prezentovali jejich autoři. Výstava soutěžních návrhů ve vestibulu kina potrvá do 30. června. Zároveň se s nimi můžete seznámit v on-line katalogu.

I když je zorganizování architektonické soutěže náročné, Masarykovo náměstí si to bezpochyby zaslouží. Jde přece o nejdůležitější a nejcennější veřejné prostranství ve městě. Náměstí má navíc  bohatou historii a předchozí pokusy o jeho revitalizaci (při zadání projektantovi „na přímo“ bez většího zapojení veřejnosti) nedopadly úspěšně.

Soutěž nám, respektive porotcům, umožnila vybírat v prvním kole z celkového počtu 19 návrhů. Porota složená z architektů i zástupců města strávila hodnocením mnoho hodin a sedm návrhů se rozhodla poslat do druhé kola. V něm nakonec vybrala tři, které získaly ocenění. O tom, že rozhodování nebylo jednoduché a nároky porotců byly vysoké, svědčí i to, že byla udělena druhá cena a dvě třetí ceny, ale první cenu žádný z návrhů neobdržel.

A co bude dál? Máme 19 návrhů, které ukázaly možnosti, jak náměstí řešit, a máme tři oceněné architektonické ateliery. Soutěž byla anonymní, a proto nyní přichází na řadu jednání se zástupci oceněných atelierů o podmínkách spolupráce a případných úpravách návrhů.

Pokud vše půjde dobře, rádi bychom s jedním z oceněných ateliérů podepsali v srpnu smlouvu a v září pozvali obyvatele města k diskuzi nad úpravami vybraného návrhu. V polovině roku 2017 by se mohla zahájit první fáze úprav. A kdy bude hotové celé náměstí? Optimisticky říkáme, že v roce 2019.

Pokud byste nám k oceněným návrhům chtěli cokoliv sdělit – ať už vyzdvihnout přednosti jednotlivých řešení nebo upozornit na nedostatky, obraťte se na Martinu Kulíkovou (martina.kulikova@mnhradiste.cz, tel. 326 776 618).