Jak se při zpracování strategického plánu postupovalo?

Postup prací můžete sledovat na grafickém znázornění průběhu zpracování plánu.

Koordinační tým
Zpracovávání plánu řídil tzv. koordinační tým, který byl složení se zástupců vedení města, úředníků, zástupců organizací a spolků a aktivních občanů. 

Setkání a debaty v průběhu zpracovávání analytické části

8. 12. 2015 - diskuzní fórum pro členy spolků a dalších organizací působících ve městě - Zpráva z diskuzního fóra se spolky a dalšími organizacemi

15. 12. 2015 - diskuzní fórum se zástupci mládeže - Zpráva z diskuzního fóra s mládeží

17. 12. 2015 - setkání se seniory - Zpráva ze setkání se seniory

16. 1. 2016 - setkání s mladými rodinami (v rámci karnevalu) a tvorba pocitové mapy města - Zpráva z tvorby pocitové mapy

26. 1. 2016 - setkání s podnikateli - Zpráva z diskuzního fóra s podnikateli

23. 2. 2016 - veřejné setkání - Zpráva z veřejného setkání

Dotazník - leden 2016 
Dotazník byl v tištěné verzi distribuovány do schránek, k dispozici byl i v elektronické on-line podobě. Na jeho vyplnění si našlo čas 394 lidí -  Zprava z dotazníkového šetření

Pracovní skupiny v průběhu zpracování návrhové části
Ustaveny byly dvě pracovní skupiny, jejichž cílem bylo rozpracovat jednotlivé části (cíle, opatření a případně návrh aktivit) strategického plánu. Pracovní skupiny se sešly 3x. 

Pracovní verze Strategického plánu byla před schválením v zastupitelstvu města zveřejněna na webových stránkách města k připomínkování. 

Seznam členů koordinančího týmu a pracovních skupin naleznete zde.