V závěru minulého roku proběhlo několik akcí, díky nimž jsme se dozvěděli víc o tom, co město potřebuje. Zajímaly nás mimo jiné názory lidí, kteří jsou většinou minimálně o generaci než my. A proto jsme pro ně uspořádali setkání.  

V úterý 15. 12. se v sále KLUBu sešlo 28 mladých lidí z Mnichova Hradiště, kteří vyslyšeli naše pozvání a přišli se bavit o tom, co a jak je potřeba v Mnichově Hradišti změnit. Složení diskutující skupinky bylo pestré - účastníci byli ve věku mezi 14 až 20 lety, z různých škol (ZŠ, Gymnázium i další střední školy, SOU Hubálov).

Diskuze probíhala ve skupinkách, kdy diskutující nejdříve vybírali, jaké oblasti života ve městě je třeba rozvíjet, a pak hledali řešení jednotlivých problémů. A o čem se mluvilo? Řešily se například podmínky pro mládež - účastníci se shodli na tom, že ve městě chybí místo, kde by se mladí lidé mohli potkávat a trávit volný čas (po skončení výuky, během víkendů atd.). Objevily se take návrhy na vybudování workoutového hřiště. Záměr vybudovat takové hřiště padl na úrodnou půdu, protože město již o něčem podobné uvažuje.  Dalšími tématy, o kterých se mluvilo, byla bezpečnost, rozvoj cestovního ruchu, životní prostředí. Podrobný záznam z diskuze je ke stažení zde: Zpráva z diskuzního fóra s mládeží.

Jsme moc rádi, že účastníci měli čas a chuť přijít. Potěšila nás jejich zapáleností řešit problémy města i zodpovědností, kterou při řešení projevovali. Doufáme, že jsme se nesetkali naposledy. S informacemi, které jsme získali, budeme dál pracovat při přípravách nového strategického plánu města.