V realizaci

Rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků v podmínkách města Mnichovo Hradiště
Cílem projektu je podpořit zefektivnění výkonu veřejné správy na místní úrovni, zvýšení kvality jejího fungování a snížení administrativní zátěže jak pro občany, tak pro úředníky.Dílčími cíly projektu je...
Komunitní centrum Mírová
 Komunitní centrum bude multifunkční budova, která nabídne zázemí hned několika institucím, a pomůže tak řešit problém stávající dosluhující infrastruktury. V přízemí budovy se bude nacházet školní jídelna pro základní školu a...
Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti
 Předmětem projektu je stavba dopravních ploch terminálu veřejné dopravy (autobusy) v Mnichově Hradišti a úprava komunikace ul. Dvořákova včetně nástupišť s informačními sloupky a informační tabule vlakové dopravy, přístřešku,...
Bezpečný přechod pro chodce v křižovatce Víta Nejedlého x Jana Švermy
Cílem záměru je vybudování bezpečného přechodu pro chodce v ulici Jana Švermy, čímž dojde k úpravě části problémové křižovatky ulic Víta Nejedlého a Jana Švermy. Bude vybudován nový bezbariérový přechod s normovanou délkou,...
Podpora bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti - chodníky v ul. Jana Švermy a 5. května
 Předmětem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v Mnichově Hradišti. Projekt řeší rekonstrukci chodníků v ulici Jana Švermy v Mnichově Hradišti a 5. května ve Veselé. Díky ní dojde k zajištění větší bezpečnosti...
S knížkou do života - pořízení knih pro nejmladší čtenáře
Cílem projektu je podporovat čtenářství od nejútlejšího věku a vybudovat relevantní fond literatury pro rodiče a děti do 3 let a pro navazující věk do 6 let. Naše knihovna se zatím na cílovou skupinu do 3 let vůbec...
Chodník ve Lhotické ulici, Veselá
Projekt řeší výstavbu nového chodníku ve Lhotické ulice ve Veselé. Součástí řešení je i autobusová zastávka a oprava dešťové kanalizace. V koordinaci s vlastníkem plynovodu bude stavbě předcházet jeho rekonstrukce.
Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého
Oprava sousoší je nezbytná vzhledem ke značnému mechanickému poškození sousoší i architektonických prvků povětrnostními vlivy a vzlínající vlhkostí.Kompletní restaurátorský zásah, jehož cílem je zamezit další degradaci kamene...
Akátová ulice
Předmětem akce je výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí a vybudování nové oboustranné komunikace v Akátové ulici. Ta propojí stávající ulice Na Úvoze a V Cestkách. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná...
Revitalizace lesoparku II. etapa - Zpřístupnění pěšinami, 1. část
 Projekt řeší obnovu cestní sítě a doplnění mobiláře v další části lesoparku - od tzv. Studeného dolu ("sáňkařská dráha") na západ k jeskyni a k místu bývalé rozhledny. V rámci úprav budou rekonstruovány cesty, osazeny...