Městské informační centrum Mnichovo Hradiště je součástí sítě turistických center regionu Český ráj a regionu Mladoboleslavsko. Sídlí v přízemí budovy KLUBu Mn. Hradiště s.r.o., který je jeho zřizovatelem.

 

 

 

 

 

 

V našem infocentru máme pro veřejnost v nabídce různé služby.
 

Zejména poskytujeme informace o:

 • turistických možnostech využití volného času ve městě a okolí
 • kulturních, společenských a sportovních akcích Mnichovohradišťska
 • ubytovacích kapacitách ve městě a okolí
 • autobusové a vlakové dopravě
 • historických a kulturních památkách v Mnichově Hradišti a okolí

Do naší činnosti dále spadá:

 • prodej suvenýrů
 • kopírování, tisk, skenování a laminace (max. A3)
 • prezentace města a regionu v tiskovinách a publikacích
 • účast na prezentačních akcích a výstavách, vztahujících se k rozvoji cestovního ruchu
 • spoluúčast při organizování kulturních akcí
 • prodejní místo eVSTUPENKA a TICKET ART
 • příjem plakátů na plakátovací plochy Rengl