Stav pořizování a nahlížení do územně plánovacích dokumentací

  • Informace o aktuálním stavu při pořízení (projednání, schválení, vydání a účinnost) konkrétní územně plánovací dokumentace (územní plán, regulační plán) jsou uvedeny pod odkazem dané obce (viz níže).
  • Do právě projednávané územně plánovací dokumentace lze nahlížet u pořizovatele této dokumentace (MěÚ Mnichovo Hradiště, odd. speciálních činností - pokud není u konkrétní obce uvedeno jinak) a u obce, pro kterou je tato dokumentace pořizována.
  • Do platné (vydané / schválené) územně plánovací dokumentace lze nahlížet u obce, pro kterou byla tato dokumentace pořízena, u pořizovatele této dokumentace (MěÚ Mnichovo Hradiště, odd. speciálních činností - pokud není u konkrétní obce uvedeno jinak), na příslušném stavebním úřadu a na Krajském úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje.
  • Do dokladové dokumentace konkrétní územně plánovací dokumentace lze nahlížet u pořizovatele této dokumentace (MěÚ Mnichovo Hradiště, odd. speciálních činností - pokud není u konkrétní obce uvedeno jinak).