Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
Územní plán Strážiště:
textová část
vydán 12.3.2009
účinnost od 4.4.2009

Zpráva o uplatňování Územního plánu Strážiště:

Zpráva o uplatňování ÚP

schválena Zastupitelstvem obce Strážiště dne 13.6.2013 usnesením č.12/2013