Dle nového jednacího řádu zastupitelstva města schváleného usnesením č.77 ze dne 23.6.2014 budou podklady pro jednání zastupitelstva zpřístupněny na webových stránkách města i občanům. Veškeré takto zveřejněné materiály budou anonymizovány, tedy bez osobních údajů.