Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Územní plán Boseň

Opatření obecné povahy č.1/2012, kterým se vydává ÚP Boseň

vydán
21.11.2012

účinnost od
06.12.2012

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Boseň

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání
Návrh zprávy o uplatňování ÚP veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP