Název ÚPD, ÚPP

Datum vydání
a účinnosti

Úplné znění Územního plánu Jivina po vydání Změny č. 1

textová část

grafická část

účinnost od:
14.03.2019

Změna č. 1 Územního plánu Jivina

textová část

grafická část

vydána dne: 
26.02.2019

účinnost od:
14.03.2019

 

Územní plán Jivina

textová část

grafická část

vydán dne:
10.11.2016

účinnost od:
25.11.2016