Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

textová část

grafická část návrh

grafická část odůvodnění

 

vydán dne 10.11.2016
nabytí účinnosti 25.11.2016

Změna č. 1 Územního plánu Jivina - v procesu pořizování

Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

Návrh Změny č. 1 ÚP Jivina pro veřejné projednání

textová část

grafická část

veřejná vyhláška

oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Jivina (veřejné projednání)