Název ÚPD, ÚPP Datum schválení,
popř. projednání

textová část

grafická část návrh

grafická část odůvodnění

 

vydán dne 10.11.2016
nabytí účinnosti 25.11.2016